Stortingsmelding om utdanningskvalitet: – Skal bli like gjevt å undervise som å forske
LUKK
Annonse
Annonse

Stortingsmelding om utdanningskvalitet: – Skal bli like gjevt å undervise som å forske

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. januar 2017 kl. 12:10

Alle universiteter og høyskoler må etablere et system for merittering av gode undervisere.

Fredag ble stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning offentliggjort.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere fortalt om hovedpunktene i meldingen, blant annet at alle universiteter og høyskoler må ha etablert et system for belønning av gode undervisere innen to år og at han skal etablere et konkurransesystem der undervisningsmiljøer kan konkurrere om penger fra en nasjonal pott.

Annonse

Her kan du lese hele stortingsmeldingen. 

–  Mye er bra i norsk høyere utdanning. Likevel er det mye som kan bli bedre, ikke minst for å forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling, sier kunnskapsminister Røe Isaksen i en pressemelding.

– Et av hovedmålene med denne meldingen er at studentene får en utdanning som gjør dem klare for arbeidslivet. Det er kanskje viktigere enn noen gang, sier Røe Isaksen.

Nasjonal konkurransearena 

Kunnskapsministeren mener konkurranse om midler til å utvikle god undervisning kan bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning. I dag blir utdanning stort sett finansiert gjennom rammebevilgningen til institusjonene, mens forskning i mye større grad er utsatt for nasjonal- og internasjonal konkurranse.

Les også: — Utdanning har havnet litt i annen rekke etter veldig mye annet

– Å vinne frem i Norges forskningsråd og EU gir forskere prestisje og noe å strekke seg etter. Vi ønsker å gjøre litt av det samme for utdanning, og derfor få på plass en bred nasjonal konkurransearena for utdanning, sier Røe Isaksen.

–  Å undervise bør bli like gjevt som å forske

Regjeringen vil også at høyskoler og universiteter skal få på plass et meritteringssystem. De beste underviserne skal belønnes.

Les også: Ny undersøkelse: Dette mener norske forelesere om studentene sine

– Det skal bli like gjevt å undervise som å forske. Kunnskap er ikke en vare som skal formidles og konsumeres. Det er noe som oppstår og utvikler seg når underviser og studenter kommer sammen. God undervisning kan læres. Da må det finnes et fagfellesskap som satser på utdanning, sier kunnskapsministeren i pressemeldingen.

Forskerforbundet: – Oppramsing av forventninger

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad er glad for at undervisningen løftes.

– Forskerforbundet er glade for at undervisningens rolle i høyere utdanning anerkjennes så sterkt som den gjør, og ser fram til arbeidet med systemer for merittering av undervisning, sier han i en pressemelding.

– Men meldingen er i for stor grad en oppramsing av regjeringens forventninger til institusjonene. Regjeringen forplikter seg i liten grad selv, og overlater ansvaret til andre, fortsetter han.

– Får ikke kvalitet av konkurranse 

Hvis vi skal få til økt studiekvalitet, må det også settes av ressurser til det, påpeker han.

– I dag opplever de faglige ansatte både stort tidspress og et politisk krysspress. Politikerne forventer at forskerne skaffer flere forskningsmidler og publiserer mer, samtidig som de samme politikerne forventer at de følger opp studentene bedre. Denne meldingen klarer ikke å svare på dette problemet. Her har utdanningskomiteen på Stortinget en viktig jobb foran seg.

Meldingen varsler også at mer penger skal fordeles gjennom konkurranse mellom institusjonene.

– Det er ikke veien til økt kvalitet. Hvis institusjonene skal utvikle gode systemer for økt studiekvalitet, må de i hvert fall få grunnbevilgninger som sikrer dem faglig frihet og forutsigbarhet til dette.

Kan sette egne opptakskrav

Meldingen varsler at utdanningsinstitusjonene selv i større grad skal få sette opptakskrav til utdanningene.

– Utover nasjonale krav trenger det ikke være departementet som skal detaljstyre karakterkrav på den enkelte utdanningen. Det kan være institusjonenes eget ansvar, sier Røe Isaksen.

Satse på talenter i akademia

Regjeringen foreslår også  å stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene, for eksempel med forskerlinjer på flere studier enn i dag.

– Jeg er redd for at vi i ytterste konsekvens går glipp av viktige talenter dersom vi ikke legger til rette for de mest motiverte og flinkeste studentene, sier kunnskapsministeren.

Kvalitetsportal

Røe Isaksen vil også få samlet data og vurderinger som sier noe om studiekvaliteten på ulike studier i en egen portal.

– I dag er informasjonen spredd rundt på flere ulike steder. Vi vil gjøre det enklere å finne informasjon om aktiviteter og resultater på studieprogramnivå ved universitetene og høyskolene, sier han.

Fornøyde studenter

I Norsk studentorganisasjon (NSO) er de fornøyde med det kunnskapsministeren har lagt frem.

–  Vi har lenge etterspurt en reell kulturendring og klare krav og forventninger til utdanningskvalitet. Meldingen svarer langt på vei til studentenes forventninger, og det er tydelig at regjeringen har lyttet til studentene, sier leder av NSO Marianne Andenæs i en pressemelding.

Hun fortsetter:

–  Vi er svært fornøyd med at regjeringen har hørt på oss og satset på utdanningsfaglig kompetanse og ordninger for å heve statusen til utdanningsarbeidet. Utdanningsfaglig kompetanse er ikke noe man bare kan ha som et grunnlag, man må utvikle seg som underviser gjennom hele karrieren.

SV frykter for den akademiske friheten

SV-leder Audun Lysbakken frykter imidlertid at konkurranseutsettingen vil føre til mer sentralisering, økt konkurranse og målstyring.

– Dette kan gå på bekostning av akademisk frihet og svekke mangfoldet i høyere utdanning, sier han ifølge NTB.

Også Akademikerne er kritisk til meldingen og peker på at nesten én av fem i undervisnings- og forskningsstillinger er midlertidig ansatte. Det er svært skuffende at det ikke varsles et løft mot dette, sier leder av Akademikerne Kari Sollien.

– For å skape en kultur for kvalitet må man kunne tilby attraktive karriereveier for de beste hodene. Årevis med midlertidig ansettelse er ikke attraktivt. Dette har åpenbare konsekvenser for kvaliteten, sier hun ifølge NTB.

NHO fornøyde med «praksisprofessorer»

NHO er derimot fornøyde med at regjeringen har lyttet til deres forslag om å innføre såkalte «praksisprofessorer». Dette er personer som primært har erfaring fra arbeidslivet.

– Det er veldig gledelig å se at NHOs forslag til virkemidler er fulgt så godt opp i meldingen, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo til NTB.