PowerPoint er en litt treig 35-åring
LUKK
Annonse
Annonse

PowerPoint er en litt treig 35-åring

Av Jon Arne Løkke, dosent, Høgskolen i Østfold / Høgskolen på Vestlandet og Tove Sandvoll Vee, førstelektor, Høgskolen på Vestlandet

Publisert 21. februar 2023 kl. 10:01

Bruk PowerPoint mindre, annerledes og bedre, oppfordrer Jon Arne Løkke og Tove Sandvoll Vee.

Presentasjonsprogrammet PowerPoint, opprinnelig kalt Presenter, ble introdusert i april 1987 av Robert Gaskins og Dennis Austin. Oppstarten var treig, men siden slutten av 1990-årene har markedsandelen steget til omtrent 95 prosent. Situasjonen i akademia, på konferanser og overalt der det foregår presentasjoner, er at PowerPoint nærmest er forventet både som presentasjonsteknikk og som handout.

Mange presentører står fortsatt med rompa vendt mot salen og leser av det som flimrer på lerretet, skriver Jon Arne Løkke og Tove Sandvoll Vee.

For mye tekst, for mange punkt

I februar 2017 ble innlegget «PowerPoint er en ulykke for forelesningen» publisert som en kommentar til 30-åringen PowerPoint. Hvordan er situasjonen nå – 35 år etter introduksjonen av PowerPoint og fem år etter spissformuleringen?

Vi mener og tror fortsatt at PowerPoint brukes for mye i presentasjoner – nå også i digitale medier og i Zoom-verdenen.

Det er fortsatt slik at presentører har for mange slides med for mye tekst og for mange «bullets». Teksten er for liten og preget av ufullstendige setninger, og det brukes for lite grafikk og korte videoer. Mange presentører står fortsatt med rompa vendt mot salen og leser av det som flimrer på lerretet. Presentasjonen er ofte preget av forstyrrende logoer og reklame. Det er et åpenbart forbedringspotensial.

Bruker PowerPoint på automatikk

Mulige endringer og forbedringer som kan gjøres med PowerPoint-presentasjoner, er å bruke stor nok skrift og minst mulig tekst. Punkter bør erstattes av meningsbærende setninger. Når tekst er fjernet, blir det plass til god grafikk og korte videoer – og ikke minst innspill fra publikum.

Vekk med logoen fra universitetet eller høgskolen og egen e-mailadresse på alle slides. Og antallet slides kan kanskje reduseres med 80 prosent.

PowerPoint brukes fortsatt for mye, for dårlig og lite tilpasset innholdet. Vi mener ikke at PowerPoint aldri bør brukes, men med forsiktighet og omtanke og ikke «på automatikken», slik som situasjonen ofte er nå. Microsoft og Microsoft Windows er åpenbart effektive drivere av denne automatiske og ukritiske bruken av presentasjonsprogrammet.

Våre, fortsatt kritiske, påstander kastes ut i offentligheten og kan lett imøtegås av noen som har gode erfaringer med både å bruke og høre på presentasjoner med utgangspunkt i PowerPoint-standarden.

Men hva er den generelle erfaringen med PowerPoint – hva sier forskningen?

Det trengs en oversikt over gode begrunnelser eller evidens for den omfattende bruken. I våre foreløpige søk i litteraturen tyder det på at PowerPoint bør brukes mindre, annerledes og bedre – her er noen smakebiter på en kommende oversikt.

Hva sier forskningen om PowerPoint?

Det finnes en rekke studier med motstridende funn knyttet til bruken av PowerPoint. Med bakgrunn i  inkonsistensen utførte Baker, Goodboy, Bowman og Wrigth en metaanalyse eller oversiktsundersøkelse og oppsummerte studentenes kognitive læring ved å sammenlikne undervisning med PowerPoint og tradisjonell tavleundervisning. Konklusjonen er at det ikke finnes dekning for å fastslå at bruken av PowerPoint fører til mer effektiv læring enn tradisjonell undervisning.

En utfordring som nevnes i andre studier (eksempelvis Klentzin, Paladino, Johnston og Devine), er at bruken av PowerPoint ser ut til å påvirke den sosiale interaksjonen og dynamikken i klasserommet negativt. Baker og medskribenter referer utsagn fra studenter som sier at når PowerPoint benyttes, så går undervisningen for fort, det blir lite rom for diskusjon, og det leses gjerne opp fra PowerPointen.

Hjelpemiddel i mange fag

Petimani og Adake utførte en undersøkelse blant medisinstudenter og undersøkte om de foretrakk PowerPoint eller vanlig tavleundervisning. Tavleundervisning stod frem som en klar favoritt. Ögeyik presenterer funn som viser det samme. Studenten har en mer positiv holdning til tradisjonell tavleundervisning – som fører til en større grad av dialog og problemløsning.

Det finnes imidlertid noen gode grunner for å bruke PowerPoint.

Det kan være en hjelp for å strukturere undervisningen, det gir mulighet for å mikse tekst, lyd, video og bilder som kan gjøre forelesingen mer stimulerende. Elektroniske filer er i tillegg lette å distribuere, og handouts kan lett deles ut. I fag som teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk vil det ofte være behov for å formidle kompliserte modeller. Her gjør PowerPoint det mulig for læreren å demonstrere animasjoner og modeller. PowerPoint kan være et hjelpemiddel i en rekke fag.

Varier undervisningen!

Før du bestemmer du deg for å bruke PowerPoint, er det ifølge Baker mfl. lurt å tenke gjennom hvorfor og hvordan du bruker teknologien. Skal bilder vises for å øke studentenes engasjement? Når i undervisningen passer teknologien, og hvorfor benytter du PowerPoint? Hvordan påvirker PowerPoint dialogen og dynamikken mellom studenter og lærere? PowerPoint-presentasjoner kan være nyttige når de er organisert med lite og viktig informasjon. Ikke bruk PowerPoint hele tiden, suppler og varier undervisningen med andre aktiviteter som eksempler, gruppearbeid, seminar, diskusjoner og casestudier.

I stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning er det problematisert at plenumsforelesninger, gjerne med hyppig bruk av PowerPoint, benyttes i altfor stor grad. Studentaktive læringsformer bør i mye større grad benyttes. Vi forskutterer at vår evidensoversikt medfører å feire PowerPoint med måte og bruke teknologien mindre, annerledes og bedre.

  • Les også: