Lønnsoppgjøret: Staten vil fjerne lønnstabellen og bruke mer penger på lederutdanning
LUKK

Lønnsoppgjøret: Staten vil fjerne lønnstabellen og bruke mer penger på lederutdanning

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. september 2020 kl. 11:24

Staten har lagt fram nye krav og tilbud i lønnsforhandlingene.

Forrige mandag startet lønnsforhandlingene i staten. Det er duket for et magert oppgjør. For statens tilbud til de statsansatte var at det ikke er noen penger å forhandle om i år, de er brukt opp etter lønnstilleggene som ble gitt i fjor.

Mandag 7. september kom staten kommet med et nytt tilbud til fagforeningene. Heller ikke her kommer det friske penger til lønnstillegg. Derimot ønsker staten å rydde opp i lønnssystemet ved å fjerne lønnstabellene.

Annonse

«Staten krever at arbeidet med modernisering av lønnssystemet fortsetter, med færre stillingskoder og flere gjennomgående stillingskoder i alle hovedtariffavtalene, samt færre lønnsrammer og at hovedlønnstabellen utgår i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat», heter det i tilbudet.

Her er lønnstabellen staten vil fjerne.

Staten har to ulike hovedtariffavtaler, en med LO, Unio og YS, og en annen med Akademikerne.

Å fjerne hovedlønnstabellen vil være å ta avtalen til LO, Unio og YS nærmere Akademikernes avtale. Akademikeren fjernet hovedlønnstabellen i 2017, og har dermed ikke lønnstrinn.

Staten ønsker at de to avtalene skal bli likere. Om hovedtariffavtalenes kapittel om lokale forhandlinger heter det:

«Staten krever harmonisering av tekst i forhandlingsreglene i Hovedtariffavtalene, i tråd med avtalen med Akademikerne.»

Staten vil utdanne ledere

I dagens hovedtariffavtale er det satt av 25 millioner kroner til kompetanseutvikling. I avtalen det forhandles om nå, krever staten at disse pengene skal omdisponeres.

Pengene skal gå til dette:

• Felles, sentrale forsknings-, utrednings- og kompetansetiltak som kan bidra til økt kompetanse- og erfaringsdeling for alle statlige virksomheter for å påvirke det framtidige arbeidsliv.

• Søknadsbasert ordning der statlige virksomheter kan søke om kompetansemidler i henhold til sentrale retningslinjer.

• Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.

Punktene fra dagens avtale, som staten vil stryke, er disse:

• Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere, herunder prosjekter knyttet til lokal personal- og lønnspolitikk.

• Oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

• Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser.

• Et mer mangfoldig arbeidsliv.

• Flere lærlinger i staten.

Les også: