Løser konflikt: Oslomet betaler 3 millioner kroner for ansattes korona-overtid
LUKK
Annonse
Annonse

Løser konflikt: Oslomet betaler 3 millioner kroner for ansattes korona-overtid

Av Julia Loge

Publisert 28. oktober 2020 kl. 12:47

Ansatte på Oslomet som ble bedt om å jobbe overtid for å opprettholde undervisning under nedstengingen, skal få betalt for dette.

Oslomet-rektor Curt Rice sa 23. oktober at han vil gi alle ansatte en koronabonus på opp mot 10.000 kroner. Men Forskerforbundet ba om at før alle ansatte får bonus, skal de som ble bedt om å jobbe ekstra for å få undervisningen til å gå i hop, få betalt for de timene.

– Fagforeningen ser ut til å ønske både flatt tillegg og individuell uttelling, og det blir ikke riktig, sa Rice.

Men fagforeningene mente at det som var feil, var at vitenskapelig ansatte ikke skulle få betalt for pålagt overtid.

Nå har Forskerforbundet og HR-avdelingen ved Oslomet kommet fram til en løsning.

«Dersom de har jobbet overtid, så får de betalt for det på samme måte som administrativt ansatte får det», får Forskerforum opplyst fra kommunikasjonsrådgiver Stig Nøra ved Oslomet.

Ble bedt om ekstraarbeid

De teknisk og administrativt ansatte som har jobbet overtid, har fått betalt for dette. Det har vært vanskeligere med de som jobber med forskning og undervisning, for de har en arbeidsplan som sier hvilke oppgaver de skal gjøre, men de fører vanligvis ikke timer.

Da undervisningen på studiestedene ble stengt ned i mars, var det mange som måtte endre planlagt undervisningsopplegg for å tilpasse det til digital undervisning. Det var gjesteforelesere som ikke kunne komme og måtte erstattes med eget opplegg. Innenfor helsefagene måtte noen ta over undervisning for kollegaer som gikk fra delte stillinger til å jobbe kun i helsevesenet.

Dette var oppgaver som arbeidsgiver påla de ansatte å ta, ifølge Forskerforbundets Erik Dahlgren. De fikk beskjed om å skrive timer og fremme krav om timelønn i høstens ekstraordinære lønnsforhandlinger. Til sammen beløper kravene seg til rundt tre millioner kroner.

Fornøyd fagforening

Det var i disse ekstraordinære lønnsforhandlingene at Rice heller ville gi noe til alle enn å behandle individuelle krav. Men nå får fakultetene i stedet beskjed om å betale for de ekstra timene uten forhandlinger. Det vil også si at de ekstraordinære lønnsforhandlingene går videre uten kravene som handler om koronaovertid.

­– Det er det vi har ønsket hele tiden, da får vi en god ordning, sier Dahlgren.

Spørsmålet om Rices foreslåtte koronabonus er fortsatt ikke avklart. Torsdag skal styret ved Oslomet behandle en sak om lønnsoppgjøret.

  • Les mer: