Må kutte 120 millioner
LUKK
Annonse
Annonse

Må kutte 120 millioner

Av Forskerforum

Publisert 16. september 2011 kl. 09:00

Københavns universitet er beordret å gjennomføre omfattende personalkutt. De ansatte setter sin lit til ny regjering.

Fakta
<

50 personer i administrative stillinger skal kuttes ved Københavns universitets (KU) åtte fakultet de neste årene. Nå er det klart at nesten alle stillingene skal ta fra Det Sundhedsvidenskabelige fakultet. Årsaken er at KU har fått krav fra Videnskabsministeriet om å spare 40 millioner kroner i 2012 og 80 millioner i 2013, skriver den danske Universitetsavisen.

– Straffes for økt omsetning

Ifølge Ingrid Kryhlmand, tillitsvalgt for det administrative personale ved Sundhedsvidenskabelige fakultet, er kuttene urimelige.

– Vi har på få år gått fra en omsetning på ca. 1 milliard kroner til 1,8 milliarder i 2011, så det er klart at man har måttet utvide antallet administrative medarbeidere, sier Kryhlmand.

– Det er et paradoks at vi skal straffes for å øke omsetningen. Og det er en hån mot mine kollegaer som i hverdagen er utsatt for et stort arbeidspress og aldri kommer til bunnen av bunkene. De forstår ikke hvordan en eneste kan unnværes.

Har allerede kuttet 100

Fakultetsdirektøren er imidlertid ikke enig.

– Det kan se ut som om innsparingene er skjevt fordelt, men det er de ikke. Vi har fått et innsparingskrav fra regjeringen og det er likt fordelt på fakultetene i forhold til deres størrelse, men de andre fakultetene har vært gjennom noen innsparingsrunder i 2010, hvor de har redusert de administrative kostnadene, sier Arnold Boon.

Til nå har KU allerede kuttet drøye 100 stillinger. Så langt har Sundhedsvidenskabelig fakultet unngått nedskjæringer nettopp fordi det har hatt økte inntekter.

Håper på ny regjering

– Vi har vært heldige som ikke har hatt økonomiske vanskeligheter, så vi har sluppet unna sparerunder i 2009 og 2010. Nå må vi også spare, men det skyldes regjeringens sparekrav, ikke vår økonomistyring, sier fakultetsdirektøren. Han innrømmer at fakultet kan ha blitt rammet av sin egen suksess, men ser muligheter for effektiviseringer.

De ansattes siste halmstrå er at det forestående regjeringsskiftet, etter at venstresiden vant valget denne uken. Krhylmand satser på at det sosialdemokratiske regjeringsalternativet holder løftet om å droppe innsparingene den sittende konservative regjeringen har igangsatt.

– Men det kan vi ikke spekulere i. Vi har nå fått et krav og det blir vi nødt til å oppfylle. Men hvis det blir oppsigelser, skjer det tidligst i desember, sier fakultetsdirektør Boon.