Mest menn på museum
LUKK

Mest menn på museum

Av Julia Loge

Publisert 19. september 2022 kl. 09:28

Selv på museene med høyest andel kvinnelige kunstnere, står menn for to tredeler av verkene, viser ny undersøkelse.

Ikke uventet er det flere mannlige kunstnere dess lenger tilbake i tid man går. Museer som fokuserer på kunst laget før 1900 har en overveldende høy mannsandel, viser en undersøkelse fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. I Ny Carslbergske Glyptotek i København er 99,7 prosent av kunsten laget av menn.

De to museene med flest kvinnelige kunstnere er begge samtidskunstmuseer i Finland, for ved Kiasma og Espoo museene er 34 prosent av verkene laget av kvinner. Men det er ikke hovedregelen, over 87 prosent av verkene i samtidskunstmuseet Louisiana utenfor København er laget av menn, og norske museer dedikert til moderne kunst følger samme spor.

Sammenlignet nordiske museer

Undersøkelsen er del av et prosjekt om kvinnelige kunstnere i Danmark fra 1960 til i dag. De har sett på gallerier, auksjonspriser og kunstinnkjøp i Danmark, men også hentet inn data fra noen av de største museene i Norden. I Norge har de sett på samlingene til Astrup Fearnley Museet, Henie Onstad Kunstsenter, Munchmuseet, KODE Kunstmuseer og Komponisthjem, og Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design.

I undersøkelsen har de også spurt om ny-innkjøpt kunst, og funnet ut at alle de danske museene hadde kjøpt inn flere verk av mannlige enn av kvinnelige kunstnere de siste ti årene. Et museum, Nivaagaards Malerisamling, hadde ikke kjøpt noen verk med kvinnelig kunstner i perioden 2010 til 2020.

80 prosent menn i norske museer

Ikke uventet er 99,9 prosent av verkene i Munch-museets samlinger laget av menn, men når de så på soloustillinger i årene 2015 til 2019 var Munch-museet ett av svært få som har hatt flere kvinnelige enn mannlige kunstnere, og med representasjon av ikke-binære kunstnere.

I den permanente samlingen til Henie Onstad kunstsenter er 84 prosent av verkene laget av menn og 16 prosent av kvinner.

82 prosent av verkene i Nasjonalmuseet for Kunst, Kultur og Arkitektur er laget av menn, 8 prosent av kvinner og 10 prosent er ukjent kunstner.

Halvparten av soloutstillingene i Astrup Fearnley Museet var med mannlige kunstnere, rett over 10 prosent hadde kvinnelige kunstnere og resten var gruppeutstillinger.

KODE hadde i hovedsak gruppeutstillinger, men blant solutstillingnee var det en overvekt av menn, viser tallene fra den danske undersøkelsen.

  • Les også: