Lønnsstatistikk 2021: Dette tjener ansatte i arkiv, bibliotek og museum
LUKK

Lønnsstatistikk 2021: Dette tjener ansatte i arkiv, bibliotek og museum

Av Asle Olav Rønning

Publisert 10. mars 2022 kl. 23:16

Hva tjener arkivarer, bibliotekarer og konservatorer i ikke-statlige virksomheter?

Tallene finner du her, og er hentet fra lønnsstatistikken for Forskerforbundets medlemmer i arkiv, bibliotek og museum (ABM-sektoren). Tallene i denne oversikten gjelder kun medlemmer som arbeider i ikke-statlige virksomheter som kommuner, fylkeskommuner og stiftelser.

Konservator er den største stillingskategorien blant medlemmene i ABM-sektoren. De tjener i gjennomsnitt 603 563 kroner i året. Arkivarer har gjennomsnittlig årslønn på 525 391 kroner, mens spesialbibliotekarer tjener 564 545 kroner i gjennomsnitt i årslønn.

Det er også et stort spenn i lønn for de som arbeider som rådgiver i kommune og fylkeskommune. Her er gjennomsnittet 618 360 kroner i året.

Tallene viser gjennomsnittlig lønn for forbundets medlemmer ved årsskiftet.

Fakta om tallene:

  • Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for ulike sektorer, basert på lønnsopplysninger innhentet fra lokale tillitsvalgte og spørreundersøkelser blant medlemmene. Tallene for ikke-statlig sektor er kun basert på egenrapportering gjennom spørreundersøkelse.
  • Forskerforbundets siste lønnsstatistikk viser gjennomsnittlig lønn for Forskerforbundets medlemmer ved årsskiftet 2021/2022. Uorganiserte ansatte eller ansatte som er organisert i andre fagforeninger, er ikke med i oversikten.
  • For noen stillingsgrupper kan det også være få personer i hver kategori, noe som kan gi usikre tall.
  • Lønnsforskjeller kan også henge sammen med forskjeller i ansiennitet, lønnsforskjeller mellom fag m.m.

Les også: