Nedgang i antall doktorgrader for andre år på rad
LUKK

Nedgang i antall doktorgrader for andre år på rad

Av Julia Loge

Publisert 30. mars 2023 kl. 15:39

Nedgangen skyldes færre doktorgrader innenfor matematikk og naturvitenskap, særlig blant kvinnene, skriver SSB.

Alle de store breddeuniversitetene hadde færre avlagte doktorgrader i 2022 sammenlignet med året før (fra 1 til 10 prosent nedgang). Gjennomføringstiden fra opptak til disputas økte marginalt, og det var litt færre utenlandske statsborgere blant de som disputerte, sammenlignet med året før, skriver SSB i sin statistikk om forskerpersonalet.

– Foreløpig ser vi ingen tydelige tegn på at stipendiatene har blitt forsinket i arbeidet sitt under koronapandemien. Gjennomføringstiden var på samme nivå som tidligere år. Likevel forteller ikke tallene oss hvordan situasjonen er for de som fortsatt er i doktorgradsløpet, så eventuelle forsinkelser kan bli mer synlig i årene som kommer, sier Erik Fjærli, seksjonssjef for FoU, innovasjon og næringslivets utvikling. 

Annonse

Nedgangen i avlagte doktorgrader fra 2021 til 2022 kan i all hovedsak tilskrives en relativt stor nedgang innenfor matematikk og naturvitenskap. Samtidig fortsatte antallet innenfor teknologi å øke og for første gang på mer enn 30 år, ble det avlagt flere doktorgrader innenfor teknologi enn matematikk og naturvitenskap.

  • Les også: