Nord universitet blir ikke degradert til høyskole
LUKK

Nord universitet blir ikke degradert til høyskole

Av Jørgen Svarstad og Julia Loge

Publisert 8. juni 2022 kl. 15:25

Nokut avslutter tilsynet med Nord universitet. – Jeg er veldig stolt , sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Nord universitet risikerte å bli det første norske universitetet som blir degradert til høyskole.

Bakgrunnen er doktorgradsprogrammet i studium av profesjonspraksis ved Nord universitet. Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) satte i gang tilsyn av programmet i 2018. To år senere, i februar 2020, konkluderte de med at programmet ikke tilfredsstiller ikke kravene for akkreditering.

Og hvis Nord mister dette ph.d.-programmet, sitter de kun igjen med tre ph.d.-programmer.  For å være akkreditert som universitet stilles det krav om minst fire.

De fikk to år på å rette opp manglende. Og nå har Nokut konkludert med at det har de gjort og at alt er i orden.

Saken var oppe på onsdagens styremøte i Nokut. I en melding på sine nettsider skriver Noktut at de «har konkludert med at alle kravene i studiekvalitetsforskriften og i studietilsynsforskriften er oppfylt».

– Et skikkelig utviklingsarbeid som er gjennomføt

I en kommentar sier Nokut-direktør Kristin Vinje:

– I tråd med den sakkyndige komiteens vurderinger har NOKUT konkludert med at doktorgradsstudiet nå oppfyller alle gjeldende krav til akkreditering. Vi har dermed gitt Nord universitet beskjed om at tilsynet er avsluttet.

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen sier i en kort kommentar til Forskerforum:

– Jeg er veldig stolt. Det er et skikkelig utviklingsarbeid som er gjennomført.

En sakkyndig komite nedsatt av Nokut har vurdert ph.d.-programmet. De konkluderte i mai med at programmet tilfredsstilte kravene. Og nå har altså Nord-styret også gitt tommel opp.

– Mest av alt er jeg stolt over den jobben som mange medarbeidere i Nord universitet har gjort for å fornye og videreutvikle doktorgradsprogrammet, sier Hanne Solheim Hansen. Foto: Nord universitet

Ikke tenkt på en plan B

I en pressemelding sier rektor Hansen at de internt ikke har vært opptatt av hva som kunne skjedd omdoktorgradsprogrammet ikke ble godkjent.

– Vi har konsentrert oss om det vi kan gjøre noe med selv, nemlig å lage et fornyet og bedre doktorgradsprogram. Det har vi gjort og er selvsagt fornøyd med at styret i Nokut kommer til den samme konklusjonen, sier hun.

Hansen understreker at som en del av arbeidet med doktorgradsprogrammet har Nord også lagt opp til en håndtering av alle doktorgradsprogrammer framover som gjør at man kan fornye og videreutvikle programmene i et samarbeid mellom vitenskapelige ansatte og kandidater.

– Det håper jeg vil sikre at vi ikke kommer i en lignende situasjon igjen, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Les også: