Streik avverget: – Skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte
LUKK
Annonse
Annonse

Streik avverget: – Skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte

Av Lina Christensen

Publisert 27. mai 2021

Partene har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i staten. Men Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unio stat, er skuffet.

– Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i en pressemelding.

17 timer på overtid har Akademikerne, LO Stat, Unio og YS blitt enige med staten i lønnsoppgjøret.

Annonse

Forbundene har valgte å akseptere statens siste tilbud, som innebærer:

  • En total ramme i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst, der glidningen er beregnet til 0,3 prosent.
  • Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt.
  • Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil.

– Vi hadde håpet å komme lenger

Guro Elisabeth Lind legger ikke skjul på at hun er skuffet over forhandlingsresultatet.

– Vi hadde håpet å komme lenger, og vi mener det er problematisk at ikke staten gjør mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Forskere, politifolk og andre viktige yrkesgrupper i staten burde fått et lønnsløft i år, og vi er særlig bekymret for at oppgjøret ikke treffer utdanningsgruppene godt nok, sier hun.

Hun understreker at Unio nøye vurderte muligheten for å gå til streik.

– Streik er alltid en mulighet, men må vurderes mot hva det er realistisk å oppnå for medlemmene våre. Det er svært vanskelig å se hva vi kunne vinne på en streik gitt situasjonen vi i dag er i. Etter en helhetsvurdering valgte vi derfor å akseptere statens tilbud, sier Lind.

Da Unio valgte å bryte forhandlingene med staten i april, var også statens tilbud på 2,7 prosent. Det ble altså det endelige resultatet etter meklingen. Om statens tilbud den gangen uttalte Guro Elisebeth Lind:

– Det er helt uakseptabelt. I fjor lå lønnsveksten i staten langt under lønnsveksten i industrien. Med dette tilbudet er vi bekymret for at offentlig sektor nok et år blir hengende etter. Det er både urettferdig og uklokt.

Lokale forhandlinger

En del av potten i lønnsoppgjøret går nå til lokale forhandlinger. Lind varsler at Unios tillitsvalgte vil gjøre alt de kan for at disse skal komme medlemmene til gode.

– Unio har et meget sterkt tillitsvalgtapparat ute i politidistriktene og på universiteter og høyskoler. Jeg er veldig trygg på at de vil få maksimalt ut av de lokale midlene, avslutter Lind.

Unio hadde på forhånd varslet at de tar ut 990 statsansatte i streik. Dermed blir det ingen streik for ansatte ved universiteter og høyskoler.

Tidlig torsdag morgen ble det brudd mellom Unio kommune og KS. Over 7000 ansatte ved skoler, barnehager og helseinstitusjoner er tatt ut i streik fra torsdag. Oslo kommune og Unio Oslo klarte heller ikke å komme til enighet. 647 Unio-medlemmer, blant dem fem medlemmer i Forskerforbundet ved Munchmuseet er tatt ut i streik fra i morgen fredag.