NTNU heldt styremøte hemmeleg for ikkje å miste rektorkandidat

NTNU heldt styremøte hemmeleg for ikkje å miste rektorkandidat

Av Julia Loge

Publisert 18. desember 2019

NTNU-styret var redde dei ville miste ein av kandidatane på oppløpssida, men vedkommande trekte seg likevel i siste liten.

Fredag 13. desember heldt NTNU-styret eit ekstraordinært møte på telefon der dei valte å gå for kandidaten øvst på innstillingalista, nemleg Anne Borg. Dette ekstraordinære tilsetjings-møtet var planlagt til 20. desember, men vart påskunda utan at offentlegheita var klar over det, skriv Khrono.

Det stod verken protokollført frå det førre ordinære styremøtet den 4. desember, då det blei bestemt, ei heller på NTNU sine heimesider. Heller ikkje etter å ha spurt gjentekne gongar om det var endringar i møteplanane, fekk Khrono innsikt i påskundinga.

— Styret hadde berre ei sak på dagsorden, og det var tilsetjing av rektor. Ein av søkarane som var unnteken offentlegheita hadde gitt klar beskjed om at dersom det vart lekkasjer, så ville vedkommande trekke seg. Vi var redde for å miste denne kandidaten og det var difor møtet ikkje vart annonsert, seier styreleiar Svein Richard Brandtzæg til Khrono.