Ola Borten Moe roser sektorens innsats med kunstig intelligens
LUKK

Statsråden svarer:

Ola Borten Moe roser sektorens innsats med kunstig intelligens

Av Julia Loge

Publisert 16. februar 2023 kl. 13:04

– Det er lagt ned en betydelig innsats, svarte Ola Borten Moe på spørsmål om universitetenes håndtering av kunstig intelligens.

I Stortingets spørretime på tirsdag fikk forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe spørsmål fra Høyre-representant Kari-Anne Jønnes om han er i dialog med sektoren om samtaleroboter som ChatGPT.

Borten Moe svarte med å først omtale samtalerobotene som et teknologiskifte for det norske samfunnet, for verden og ikke minst for universitets- og høyskolesektoren. Han mener sektoren har tatt det inn over seg.

Annonse

– Det er livlig diskusjon knyttet til både muligheter og problemer. Det arrangeres seminar, og mange har heldigvis vært opptatt av dette over lang tid. Det er lagt ned en betydelig innsats i både forskning og kunnskapsinnhenting knyttet til hva dette kan bety.

Borten Moe viste blant annet til fullsatte seminarer. Universitetet i Bergen har blant annet hatt et slikt seminar med godt oppmøte.

Jønnes spurte også om statsrådens vurdering av risikoen knyttet til bruk av slik teknologi i forbindelse med vurderingssituasjoner og kunnskapsproduksjon. Til det svarte Moe at universitets- og høyskoleloven setter begrensninger for hva han kan gjøre med pedagogiske metoder.

– Foreløpig er min holdning at sektoren har hatt både den nødvendige kunnskapsinnhentingen og den nødvendige debatten og diskusjonen, for så vidt også utvist den nødvendige varsomheten. Det er også en generell høy oppmerksomhet rundt dette, så jeg vurderer det dithen at det ikke nå er behov for at vi, som departement og storting, griper inn. 

  • Les mer: