Petroleum og etikk
LUKK

DEBATT

Petroleum og etikk

Av Knut Bjørlykke, professor emeritus

Publisert 4. april 2014 kl. 09:12

Konsekvensene av å sabotere petroleumsrelatert forskning ved norske universiteter vil være betydelige, mener Knut Bjørlykke,

petroleum-og-etikk


Knut Bjørlykke, professor emeritus, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Fakta
Lars Laird Iversen
Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling
Universitetsforlaget, 2014
174 sider
Veil. pris 259,-

Oljeforskning: Kjerstin Gjengedal har i Forskerforum etterlyst mer debatt om oljetikk etter utspill fra noen professorer ved Universitetet i Bergen som hevdet at hverken universitetene eller Videnskaps-Akademiet burde ta imot midler til forskningsprosjekter som en del av et samarbeid med Statoil. I tillegg til Statoil er det over 60 oljeselskaper som opererer på norsk sokkel, og selv mange av de mindre selskapene bidrar til norsk sokkelrelatert forskning.

Det er en ærlig sak å mene at Norge burde slutte å produsere olje og å arbeide for politisk tilslutning til dette, men foreløpig er det vel et solid flertall for at vi skal produsere olje og gass i en god del år fremover. Dette betyr ikke nødvendigvis at man ikke tar økningen av CO2 i atmosfæren alvorlig, men at man ennå ikke har realistiske alternativer til olje og gass på global basis. Mange av de som er sterkt imot oljeproduksjon, kjører bil og reiser med fly.

Annonse

Det kan være grunn til å spørre om hva man vil oppnå ved at norske universiteter sluttet med oljerelatert forskning. Tror de at man kan styre norsk oljepolitikk ved å sabotere petroleumsrelatert forskning ved norske universiteter? Det ville i alle fall bare ha symbolsk betydning, men konsekvensene ville bli ganske betydelige:

  1. Vi ville sakke akterut på en rekke teknologiske områder som også har betydning for andre norske næringsveier, og også når det gjelder utviklingen av alternative former for energi og også CO2-lagring.
  2. Oljeproduksjonen og oljeletingen til Statoil og andre selskaper på norsk sokkel vil trolig ikke avta vesentlig selv om norske universiteter slutter med oljeforskning. Statoils teknologi er basert på selskapets eget forskningssenter og på en lang rekke samarbeidspartnere som også inkluder forskningsinstitutter og universiteter over store deler av verden. Støtten til britiske universiteter fra Statoil er meget omfattende nå, blant annet fordi en ph.d.-student der koster ca. 1/3 av i Norge. Denne støtten vil trolig øke hvis norske universiteter ikke vil ta imot midler.
  3. Hvis vi sluttet med oljerelatert forskning ved de norske universitetene, ville vi ikke kunnet undervise i disse fagene på høyt nivå. Dette betyr at fagfolkene til oljevirksomheten i Norge i sin helhet måtte rekrutteres fra utlandet. Innen geologi og geofysikk ansetter Statoil nå ca. 70 prosent utenlandske statsborgere, og denne andelen ville da øke til 100 prosent. Svært mye av oljeforskningen er avhengig av oljeselskapene. Det gjelder ikke bare finansiering, men like mye tilgang på prøver og data fra sokkelen. Ekstern faglig kontakt med dem som har praktisk erfaring, er også verdifullt for universitetsmiljøene.

Det er litt for lettvint å karakterisere det man er uenig i av politiske eller ideologiske grunner, som uetisk. Når Petter Haugan og Gunnar Kvåle ved UiB og får politisk flertall for at vi skal legge ned norsk oljeproduksjon, er det vel også rimelig at vi slutter med oljeforskning. Men inntil da bør norske universiteter forholde seg til det som er realitetene i Norge nå. Vår olje- og energipolitikk må bestemmes av avveininger av tilgangen på forskjellige former for fornybar og tradisjonell energi. Når Kjerstin Gjengedal etterlyser svar fra petroleumsforskningmiljøene i ved universitetene i Norge, kan det vel skyldes at mange universiteter ikke riktig vil vedstå seg oljeforskningen og oljevirksomheten. Universitetet i Oslo har vært og er en betydelig aktør når det gjelder oljeforskning som inkluderer samarbeid med Statoil og en rekke andre oljeselskaper. Dette er ikke noe som fremheves i noe særlig grad på universitetets hjemmesider eller av universitetsledelsen. Er oljeforskning så skittent at det bare skal utføres av utlendinger?