Psykologi: Kjønnspoeng ved NTNU førte til at andelen menn gikk ned
LUKK

Psykologi: Kjønnspoeng ved NTNU førte til at andelen menn gikk ned

Av Johanne Landsverk

Publisert 31. august 2020 kl. 12:24

Ekstra poeng for mannlige søkere til psykologistudiet hadde ingen effekt ved NTNU.

– Vi er ikke overrasket, sier Kristine Rensvik Viddal, nestleder for utdanning ved Institutt for psykologi til Universitetsavisa.

NTNU har i år en prøveordning der mannlige søkere til profesjonsstudiet i psykologi har fått ett tilleggpoeng.

Viddal forteller til Universitetsavisa at instituttet på forhånd hadde simulert hva effekten av ett eller to kjønnspoeng ville bli. Da så de at tilleggspoeng gir en altfor uforutsigbar effekt, da antallet menn som ligger tett opp mot poenggrensa varierer mye fra år til år.

Forventningene var derfor ikke store ved årets opptak.

Profesjonsstudiet i psykologi tar opp studenter fra to kvoter, en for førstegangssøkere rett fra videregående skole og ett ordinært opptak for dem med tilleggspoeng. Det var menn i den første kvoten som fikk det ekstra poenget.

I utgangspunktet ba NTNU Kunnskapsdepartementet om en kvote for menn på inntil 30 prosent. Hvis ikke det ble innvilget, ønsket de å gi to ekstrapoeng for de mannlige søkerne. Men departementet ga klarsignal for bare ett ekstrapoeng, og da som en prøveordning.

Guttepoeng liten effekt

Status for årets opptak er at det er tatt opp 95 studenter, hvorav 22 prosent er menn. Prosentandelen er lavere enn i fjor, da var den på 26 prosent.

– Det er trist at vår frykt for at guttepoeng ikke ville ha særlig effekt, slo til, konstaterer Unni Skrede Koen, som er studieveileder for profesjonsstudiet i psykologi.

Dette studiet er svært vanskelig å komme inn på. Alle må ha usedvanlig gode karakterer fra videregående. På det ordinære opptaket var karaktergrensa for å komme inn 64,4 poeng, på førstegangsvitnemålet var det 57 poeng.

– Da har du ikke mange femmere på karaktervitnemålet ditt, da har du stort sett seksere, sier Koen.

Hadde innvirkning ved UiO

Ett ekstra poeng for menn ser ut til å ha virket litt bedre ved psykologistudiet ved Universitetet i Oslo (UiO).

I utgangspunktet ser ikke tallene lovende ut. I år er 25 prosent menn tatt inn på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO, noe som er en nedgang fra forrige opptak. Da var andelen menn på over 30 prosent.

– Likevel ser vi at høstens inntak av menn representerer ei økning sammenliknet med perioden 2014-2018, som var før tilleggspoenget ble innført. Da var det i snitt 21 prosent menn, forteller utdanningsleder Vibeke Moe og leder for studieadminstrasjonen Gunnar Malmin til Universitetsavisa.

Les også: