Samarbeider tettere

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 10. januar 2012

 

Universitetene i Agder, Nordland og Stavanger har inngått en forpliktende avtale om et tettere samarbeid for å utvikle profesjonsutdanningene i Norge, skriver Universitetet i Stavanger i en pressemelding. De tre universitetene har lange tradisjoner for å utdanne førskolelærere, lærere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og andre velferdsstatsprofesjoner.

– Gjennom den nye samarbeidsavtalen vil vi bidra til å styrke disse utdanningene og profesjonsrelevant forskning, uttaler rektorene.