Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Agder
LUKK

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Agder

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020 kl. 02:33

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra Universitetet i Agder, gitt av konstituert kommunikasjonsdirektør Øivind Eskedal 4. august.

Annonse

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

– Undervisningen ved UiA blir en blanding mellom digital og fysisk. Vi strekker oss langt med blant annet innleie av eksterne lokaler og avansert timeplanlegging for at alle studenter skal ha oppmøtebasert undervisning i løpet av høsten. Antallet studenter i samme rom begrenses av avstandsregelen på 1 meter. Alle våre forelesere og studenter må være forberedt på at ting kan endre seg og at vi i større grad enn vi ønsker må bruke digitale undervisning der hvor fysisk undervisning egentlig var planlagt.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

– Hovedregelen nå er at våre ansatte jobber på campus, men avdelingsdirektørene våre har ansvar for å gjøre de tilpasninger de ser som nødvendige for å sikre smittevern og effektivt arbeid. Det kan blant annet innebære arbeid hjemmefra for noen. Vi har ikke innført noen begrensninger på hvor mange ansatte som kan være på campus samtidig per nå. Kantinene på campus vil være åpne, men ha begrenset kapasitet for å sørge for at avstandsregelen overholdes.

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres? 

– Nye studenter deles inn i faddergrupper og disse kan besøke campus i fargekodede puljer på ulike tidspunkt. Oppstartsmøtene vil foregå på Zoom og den offisielle åpningen av studieåret vil foregå digitalt. Fadderstyrene i Grimstad og Kristiansand har så tilpassede arrangementer i de første ukene. Heldigvis ser været ut til å bli bra, noe som gjør det enklere å opprettholde avstand og godt smittevern. Vi kan blant annet nevne at Dyreparken holder åpent for studenter mandag til fredag de første to ukene med gratis inngang. Fadderne spiller en viktigere rolle enn noen gang og dersom alle tar ansvar for å overholde smittevernsreglene så håper vi dette blir en god studiestart for alle.

– Andre smitteverntiltak som er verdt å nevne?

– Vi har et obligatorisk smittevernkurs som alle ansatte og studenter må ta før de besøker campus. Vi kommer også til å ha egne trivselsvakter som skal bidra til trygghet under denne spesielle studiestarten. Campusene våre er merket med gangveier og avstandsmarkeringer for å minske kontakten mellom oss som ferdes her. Alle studenter får også utdelt håndsprit ved studiestart i flasker som kan etterfylles ved behov.

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

– Utsatte eksamener fra i vår vil for det aller meste foregå digitalt, med unntak av noen emner hvor fysisk eksamen er klart foretrukket. Vi har ikke tatt endelig stilling til hvordan vi gjør det med den ordinære eksamensavviklingen senere i høst.

Les også: