Starter sykepleieutdanning i Alta

Av Julia Loge

Publisert 25. juni 2018

100 nye sykepleiestudieplasser og 21 doktorgradsstillinger er fordelt, fra Værste i Østfold til Alta i Finnmark.

– Det er stort behov for å utdanne flere sykepleiere, og jeg er glad for denne enigheten. I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Fakta

Sykepleieplassene blir fordelt slik:

  • Universitetet i Tromsø - 20
  • Universitetet i Stavanger - 20
  • Høgskulen på Vestlandet - 15
  • Høgskolen i Innlandet -10
  • VID - 15
  • Høgskolen i Østfold - 10
  • Universitetet i Agder - 10
De 100 studieplassene kom til i forhandlingene mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti (KrF) om revidert nasjonalbudsjett.

Stort sett fordeles plassene som økninger ved allerede eksisterende og svært populære studietilbud, slik at institusjonene allerede fra høsten kan ta opp flere studenter.

Ved UiT Campus Alta startes det opp nesten på nytt, for det er fire år siden sist de kunne tilby sykepleie. Derfor er oppstarten satt til januar 2019. Før det er det mye som må gjøres klart, blant annet undervisningsspråk.

– Vi har bedt UiT vurdere om det er mulig at enkelte emner blir tilbudt på samisk og om dette lar seg gjøre ville det styrke utdanningen ytterligere, sier Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF til Altaposten.

Kamp i Hedmark

Høgskolen i Innlandet får penger til 10 nye studieplasser. Ifølge avisen Østlendingen skal disse gå til sykepleierutdanningen i Elverum. Men i avisen Glåmdalen tar lokalpolitiker Eli Wathne (H) til orde for at flere av plassene skal gå til Kongssvinger. Hun viser til etterspørsel i arbeidsmarkedet og gode muligheter for praksis.

– Ser du på søkermassen i Kongsvinger sammenlignet med Elverum, trekker vi inn helt andre grupper, som fra Oslo og Akershus. Det betyr at vi får flere studenter til Innlandet ved å legge flere plasser hit, sier Wathne til Glåmdalen (krever abonnement).

Wathne representerer Høyre, og får støtte fra Krf, Venstre og Fremskrittspartiet.

Viderefører rekrutteringsstillinger

Nord universitet og universitetene i Agder og Stavanger får også tildelt 21 doktorgradsstillinger. Disse kommer som en fornying av de 38 stillingene disse tre fikk i 2016, og som nå er snart ved å avsluttes.

– Vi vet også at Nord Universitet fortsatt har et behov for rekrutteringsstillinger. Blant annet har universitetet tidligere fått tildelt 9 midlertidige stillinger som etter hvert avsluttes. Jeg er derfor svært glad for at vi fikk disse fem stillingene på plass i forhandlingene. Dette var viktig for KrF i forhandlingene, sier Grøvan i en pressemelding gjengitt i Avisa Nordland.

Nord universitet får fem stillinger, Universitetet i Agder sju og Universitetet i Stavanger ni.

  • Les mer: