Streikekonsekvenser: Avlyste eksamener og krise i værmeldingen
LUKK

Streikekonsekvenser: Avlyste eksamener og krise i værmeldingen

Av NTB

Publisert 3. juni 2024 kl. 15:57

Sisteårsstudentene ved Politihøgskolen skulle hatt eksamen i dag - nå frykter de at sommerjobbene ryker.

I dag skulle sisteårsstudentene ved Politihøgskolen i Oslo hatt eksamen. Nå er eksamen avlyst på grunn av streiken i Unio.

Pressevakt Linea Bancel ved Politihøgskolen (PHS) bekrefter til at eksamen for studentene i Oslo er avlyst. Hun sier at eksamen kan gjennomføres for deler av studentgruppen.

– De studentene som blir berørt av streiken, blir derfor varslet direkte av PHS på epost og sms, skriver hun i en epost.

Ifølge Solveig Vollsted, som er leder for Studentrådet ved Politihøgskolen, fikk de som fikk avlyst eksamen i dag, beskjed klokken halv ni i går kveld.

Hun sier at avgangsstudentene er bekymret på grunn av vitnemålet.

– De i tredjeklasse som har fått jobb i sommer, får i utgangspunktet ikke startet i sommerjobben før de får vitnemål, så de er veldig stresset, sier hun.

Politihøgskolen skriver at de vil sende brev til politimestrene med en bekreftelse til studentene det gjelder om at de mangler vitnemål på grunn av streiken, som kan legges ved karakterutskriften.

Meteorologisk institutt fikk ikke streikedispensasjon

Meteorologisk institutt hadde søkt om dispensasjon fra streiken for fire ansatte, som de mener jobber med det de betegner som kritiske leveranser. Dette fikk de ikke innvilget.

– Meteorologisk institutt har fram til nå behandlet dette som en potensiell krise, men nå er det krise, sier værvarslingsdirektør Bård Fjukstad i Meteorologisk institutt til Børsen.

Fem av de åtte som er tatt ut i streik mandag, er TV-meteorologer. Det vil berøre værleveransene på NRK TV, samt enkelte innslag på radio. Fjukstad opplyser også at farevarsling for Sør-Norge og værovervåking i forbindelse med sivil og militær luftfart, vil rammes.

– Vi har meldt dette som er seriøst avvik til Avinor og Luftfartstilsynet. Det er sistnevnte instans som må vurdere konsekvensene av bortfallet.

Dersom konflikten mellom Unio og staten ikke er løst innen onsdag, trappes streiken ytterligere opp.

– Da er det mer enn 50 personer på Meteorologisk institutt som tas ut. Vi har søkt dispensasjon fra Unio også her, men hvis den ikke innvilges, vil det få ganske store konsekvenser for veldig mange arbeidsoppgaver. Da berøres beredskap knyttet til atomsikkerhet, vulkansk aske, og oljesølovervåking, i tillegg til farevarsel for land, luft og sjø, sier Fjukstad.

Streik ved FHI – skadedyrkontroll rammes

23 ansatte ved Folkehelseinstituttet (FHI) er tatt ut i streik i forbindelse med mandagens opptrapping. Skadedyrkontrollen og kommunikasjonsavdelingen rammes. Det skriver FHI i en pressemelding mandag.

– Flere medarbeidere ved FHI er tatt ut i streik. Det vil redusere instituttets aktivitet innen de gjeldende områdene så lenge streiken pågår. Vi ber om forståelse for dette og kommer nærmere tilbake til de av våre samarbeidspartnere som blir berørt, skriver de.

De skriver blant annet at det er svært redusert kapasitet på rådgiving om skadedyr.

– Dette innebærer blant annet at rådgivningstelefonen ikke betjenes under streiken, samt at henvendelser og innsendte prøver ikke vil bli vurdert så lenge streiken pågår, skriver de.

De skriver også at flere av instituttets kommunikasjonsrådgivere er tatt ut i streik, noe som innebærer redusert bistand til media så lenge streiken pågår. På FHIs nettsider er en liste over datoer med sterkt redusert kapasitet.

Fortsetter med full styrke

Søndag kveld avsluttet regjeringen streiken til Akademikerne med tvungen lønnsnemnd, men Unio fortsetter sin streik med full styrke.

Ifølge regjeringen stanset de Akademiker-streiken fordi utvidelsen av streiken fra mandag ville medført at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke kunne ivareta kritiske oppgaver ved uønskede hendelser.

Unio opplyser at deres mål fremdeles er å få staten tilbake til forhandlingsbordet.

– Staten kan enkelt avblåse streiken ved å forlenge tariffavtalen som vi ble enige om for to år siden, sier leder Guro Lind i Unio stat.