Sykehusene kan bli tvunget til å gi stipendiater fast jobb
LUKK

Sykehusene kan bli tvunget til å gi stipendiater fast jobb

Av Julia Loge

Publisert 28. januar 2020 kl. 15:53

Forskerforbundet og Tekna har sagt opp særavtalen som gir helseforetakene mulighet til å ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig.

Etter 19. april kan helseforetakene bli nødt til å ansette stipendiater og postdoktorer fast, etter at fagforeningene Tekna og Forskerforbundet har sagt opp «Særavtale om midlertidig ansettelse av arbeidstakere i stillinger som postdoktor og stipendiat».

Oppsigelsen av avtalen innebærer at det blir Arbeidsmiljøloven som gjelder ved ansettelser, og der er hovedregelen faste ansettelser.

Uenige om tolkning

– Særavtalen er uklart formulert, så det er uenighet om hvordan man skal tolke den, sier Linda Møllersen, foretakstillitsvalgt for Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Blant annet har det ved OUS oppstått uenighet om hvorvidt en ansatt hadde krav på forlengelse i forbindelse med fødselspermisjon. Det har også vært uenighet om hvorvidt en postdoktor som hadde vært midlertidig ansatt i fire år kunne få forlengelse som midlertidig ansatt.

– Forskerforbundet mente hun hadde krav på fast ansettelse, ledelsen mente at det hadde hun ikke. Hun fikk fast ansettelse etter hvert, fordi hennes nærmeste leder ønsket det.

Møllersen forteller at selv om gruppelederne ønsker å ansette forskerne fast, er det vanskelig å få gehør for det hos personalavdelingene.

– I strid med intensjonen

Forskerforbundet hevder arbeidsgiverne praktiserer avtalen feil:

– Dessverre opplever vi at avtalen flere steder ikke etterleves, eller ikke er tydelig kommunisert ut til Spekters medlemsvirksomheter, sier hun.

Spekter er arbeidsgiverforeningen som representerer helseforetakene i den nå oppsagte avtalen.

– Ved flere anledninger har vi opplevd at virksomheter, med støtte fra Spekter, tolker og praktiserer avtalen i strid med avtalens intensjon, sier Vegard Thorbjørnsen, seniorrådgiver i Forskerforbundets tariffseksjon i en nyhetssak hos Forskerforbundet.

Kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i Spekter bekrefter at avtalen er sagt opp.

– Vi skal ha en diskusjon med helseforetakene om hvilke behov de har og hvordan de ønsker at ansettelse av forskere skal håndteres videre, skriver hun til Forskerforum.

Liknende vilkår

Statsansatteloven og Universitets- og høyskoleloven har egne regler for midlertidig ansettelse for stipendiater og postdoktorer. Særavtalen mellom Forskerforbundet, Tekna og Spekter har gitt helseforetakene like vilkår som universitetene og høyskolene. Uten avtalen vil de i stedet måtte følge Arbeidsmiljøloven.

Leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, mener helseforetakene vil ha flere fordeler av å få på plass en avtale som gir tilsvarende vilkår for postdoktorer og stipendiater som ved universitetene og høyskolene.

– Det er klart det er av stor verdi for et universitetssykehus å ha harmoniserte regler med universitetet. Jeg håper på god dialog med helseforetakene, så vi kan finne nye løsninger for en slik harmonisering, sier Lind.

Stipendiat-uenighet

Spekter og Forskerforbundet er ikke enige om grunnlaget for stipendiatstillinger, går det fram av en protokolltilførsel i den nå oppsagte særavtalen.

Spekter mener at stipendiat er en praksisstilling, og at midlertidig ansettelse er innenfor Arbeidsmiljøloven. Forskerforbundet mener derimot at det er en utdanningsstilling, som ikke gir hjemmel for midlertidig ansettelse i Arbeidsmiljøloven.

– Stipendiatene blir kinkig framover, fastslår Møllersen.

Krever kulturendring

Møllersen forteller at hensikten med postdoktorstillinger var å kunne kvalifisere seg til toppstillinger, for eksempel professor.

– Men sånn brukes den ikke i helsesektoren, man bruker den som en midlertidig forsker.

Hun mener at mange av de som ansettes som postdoktorer burde blitt ansatt i faste forskerstillinger eller overingeniørstillinger hvis de gjør mye laboratoriearbeid.

– Det må skje en kulturendring i forskningsmiljøene, man må tenke nytt om at man faktisk kan ansette fast på ekstern finansiering. Det er ikke opp til den enkelte gruppeleder å sikre lønnsmidler til sine ansatte, det er ledelsen som skal sørge for stillingsvernet. Nå er det veldig stor turnover blant de ansatte i forskningsmiljøene, det går ut over kvaliteten og langtidsplanleggingen.

  • Les også: