UiA-stipendiatene ber om tre måneder ekstra etter pandemien
LUKK
Annonse
Annonse

UiA-stipendiatene ber om tre måneder ekstra etter pandemien

Av Julia Loge

Publisert 7. oktober 2021 kl. 09:06

Stipendiatene foreslår å utsette nyansettelser slik at eksisterende stipendiater og postdoktorer kan få ta igjen tapt tid etter koronatiltakene.

I et brev til styret ved Universitetet i Agder ber stipendiatorganisasjonen UiADoc og representanter for stipendiatene ved alle UiAs fakulteter om ekstra tid.

Stipendiatleder Henrik Siepelmeyer er fortvilet over situasjonen for stipendiatene ved UiA. Foto: UiA

«Alle PhD-stipendiater og postdoktorkandidater som er ansatt før 1. januar 2021 bør få tre måneders forlengelse av sine kontrakter. I tillegg må ordningen med individuelle søknader om ytterligere forlengelser bestå», står det i brevet.

UiA-stipendiatene ser til Universitetet i Bergen, som i slutten av august ga alle stipendiater en ekstra måned, slik at alle nå har fått to måneder forlenget finansiering.

­– Tre måneder er ikke et vilt tall. Andre har gitt to måneder, men de har kommunisert klart hele veien, sier Henrik Siepelmeyer i UiADoc.

Doktorgradsstipendiatene fikk søke om forlengelse i fjor hvis de hadde tapt mye tid på grunn av koronatiltakene før sommeren 2020, men stipendiatene trekker fram at postdoktorene ikke fikk en tilsvarende mulighet og at mange ikke søkte «blant annet på grunn av utydelig kommunikasjon og korte frister», står det i brevet.

Ingen hjelp til postdoktorer

Ronald Mayora Synnes har fått mange henvendelser om forsinkelser. Han er postdoktor og representerer de midlertidig ansatte i universitetsstyret. Foto: UiA

Ifølge postdoktor Ronald Mayora Synnes var det mange stipendiater som syntes informasjonen om forlengelser var uklar. Først fikk de først vite at bare de som var helt i sluttfasen kunne søke. Så ble det, ifølge ham, lagt vekt på omsorgsansvar for barn, mens andre mulige årsaker var uklare. Mayora Synnes understreker at i denne perioden hadde alle begrenset kontakt med hverandre, som også hindret informasjonsutveksling.

Han mener at ulike beskjedene er en grunn til at mange, og spesielt de utenlandske stipendiatene, ikke søkte.

Mayora Synnes har også fått kjenne på tiltakene, fordi han skulle samlet inn data gjennom intervjuer og observasjon av møter mellom det offentlige og ungdom, men lenge var det ikke mulig å gjennomføre fysiske møter. Den internasjonale konferansen han skulle holdt i Agder har også blitt avlyst.

­– Jeg er forsinket med datainnsamling og hele arbeidet, men jeg har ikke søkt, for det er ikke åpent for postdoktorer, sier Mayora Synnes.

Han understreker at det har vært verre for andre, som en kollega som skulle forsket i en barnehage, men som heller måtte gjøre dokumentanalyser, eller de som skulle samlet data i utlandet som har blitt nødt til å endre planene.

Føler seg ignorert

Siepelmeyer opplever ikke at stipendiatene blir tatt på alvor når de legger fram hvordan de har opplevd pandemien. Han mener de får støttende ord, men lite faktisk hjelp.

­– Det virker som om vi blir ignorert, sier han til Forskerforum.

En generell forlengelse vil heller ikke løse alle problemer, og Siepelmeyer mener at det er en god start og at stipendiatene og UiA må jobbe sammen videre for å løse andre problemer, som tapte muligheter til å bygge nettverk.

­– Det har ikke skjedd i det hele tatt i halvannet år, sier han.

Blir ikke egen sak

Rektor Sunniva Whittaker skriver til Forskerforum at hun har lest brevet med interesse.

Fakta
Koronaforlengelser for stipendiater ved UiA (mottatte søknader/innvilgede søknader):
Handelshøyskolen – 14/13
Samfunnsvitenskap – 23/23
Helse- og idrettsvitenskap – 12/9
Humaniora og pedagogikk – 30/30
Teknologi og realfag – 60/59
Kunstfag – 8/8.
Kilde: Orientering til universitetsstyret 13.10.2021

«Jeg synes det er fint at våre doktorgradsstipendiater er tydelige på hvordan de har opplevd pandemien og sier tydelig ifra om dette», fortsetter hun.

Både NTNU og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) planlegger styresaker om stipendiatene under korona. NTNU har utarbeidet en rapport som viser at det ikke er økning i antall forsinkelser. Ved UiA ber stipendiatene om at deres situasjon blir en egen sak på styremøtet. Det får de ikke, men Whittaker forteller at universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen kommer til å legge ekstra vekt på forholdene for stipendiatene når hun orienterer om korona i førstkommende møte.

«Styret vil da få en oversikt over hva som har vært gjort gjennom pandemien for å legge til rette for disse og hvordan status er nå. For eksempel har stipendiatene våre vært klart prioritert når det gjelder arbeid på campus, nettopp for å ikke få forsinkelser. Det blir altså ikke en styresak hvor vi setter stipendiatenes forslag opp som sak, men vi sørger for at universitetsstyrets medlemmer får informasjon om UiAs håndtering av doktorgradsstipendiatene», utdyper Whittaker.

I styrepapirene står det at 44 prosent av stipendiatene allerede har fått en forlengelse på grunn av forsinkelser.

Les også: