Utvalg skal gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler
LUKK
Annonse
Annonse

Utvalg skal gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler

Av Lina Christensen

Publisert 9. september 2021 kl. 08:47

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal se på hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. Tidligere styreleder ved NMBU Siri Hatlen skal lede arbeidet.

I Stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler, som ble behandlet før sommeren, ble det varslet at det skulle opprettes et utvalg som skal gjennomgå hele finansieringen av høyere utdanning og forskning.

Nå er det klart at utvalget skal ledes av Siri Hatlen, nylig avgått styreleder ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

Universiteter og høyskoler blir finansiert via grunnfinansiering og resultatbaserte bevilgninger fra staten, i tillegg til midler fra Forskningsrådet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, EU og andre eksterne kilder. Utvalget skal se på hvordan alle former for finansiering fungerer. I mandatet legges det særlig vekt på hvorvidt dagens finansiering er godt nok tilpasset etter- eller videreutdanningstilbud som kan tas ved siden av jobb, og hvordan man kan sørge for arbeidsrelevans i utdanningstilbud.

«Gratisprinsippet videreføres»

I mandatet står det videre at «Både tilknytningsformen til de statlige institusjonene og gratisprinsippet i høyere utdanning videreføres», og at «Gjennomgangen skal videre legge til grunn dagens praksis om at rammebevilgningene til hver institusjon fastsettes ut fra endringer som legges til fjorårets tildeling, og skal ikke foreslå en total omfordeling av hele den samlede bevilgningen på tvers av institusjonene».

– Selv om universitetene og høyskolene i Norge har hatt en positiv utvikling og på mange områder driver på et høyt nivå, er det potensial for å få enda mer ut av ressursene fellesskapet bruker. Utvalget skal vurdere hvordan dagens finansiering bidrar til å oppnå de målene vi har for universiteter og høyskoler og foreslå eventuelle endringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Rapport ventes i mars 2022

I tillegg til utvalgsleder Siri Hatlen, vil utvalgte bestå av:

  • Eirik Gaard Kristiansen, professor ved NHH.
  • Kyrre Lekve, nestleder i Simula Research Laboratory og styremedlem ved Høgskolen i Innlandet.
  • Seunn Smith Tønnesen, universitetsdirektør ved UiA, styreleder for Lånekassen og styremedlem i UNINETT og Unit.
  • Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen, nestleder i styret for Sørlandet Sykehus HF, styremedlem i Innovasjon Norge og varamedlem i Norce.
  • Elisabeth Aspaker, statsforvalter i Troms og Finnmark.
  • Anne Husebekk, professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT.
  • Jesper Wiborg Schneider, professor ved Universitetet i Aarhus, The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy.
  • Magnus Dybdahl, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i NSO.

Endelig rapport skal leveres til Kunnskapsdepartementet innen 15. mars 2022.