Statsråd Asheim: – Vi gjør læreryrket mer attraktivt
LUKK
Annonse
Annonse

Statsråd Asheim: – Vi gjør læreryrket mer attraktivt

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. desember 2020 kl. 23:50

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener regjeringens tiltak i sum vil gjøre det mer attraktivt å bli lærer.

Som Forskerforum har skrevet, gjør den nye masterutdanningen for lærere det dårlig på flere statistikker.

Søkertallene sank kraftig i år. Studentene på den nye utdanningen er de som er minst fornøyde med tilbudet, ifølge undersøkelsen Studiebarometeret.

– Jeg mener at summen av lærerutdanning på masternivå, høye opptakskrav, nye karriereveier for lærere og økte krav til kompetanse er et løft for lærerprofesjonen og gjør læreryrket mer attraktivt, sier Henrik Asheim i en skriftlig kommentar.

Han hadde ikke anledning til å stille til intervju.

Asheim erkjenner at det var en nedgang i søkertallet fra i fjor til i år. Men viser også til at det alt i alt var flere studenter som møtte opp på grunnskolelærerutdanningene i år enn tidligere år.

– Mine ambisjoner er at denne gode trenden skal fortsette og at vi får enda flere godt kvalifiserte søkere i årene som kommer, sier Asheim.

At studentene på den nye utdanningen er minst fornøyde, ifølge Studiebarometeret, kommenterer han slik:

– Lærerstudenter er profesjonelle kritikere av undervisningsopplegg. Dette er noe de lærer i studiet sitt.

Og at lærerstudentene brukte relativt lite tid på studiene, var også tilfelle for den forrige lærerutdanningen.

– Jeg vet at universitetene og høyskolene tar dette på alvor, og jobber med å forbedre utdanningene i tråd med funn i Studiebarometeret, sier Asheim.

– Nå har den nye femårige masterutdanningen bare hatt tre års fartstid. Men vi vet at det er færre som faller fra tidlig i utdanningen, noe som ikke tyder på synkende motivasjon, avslutter han.

Les også: