200 millioner kroner ekstra til Forskningsrådet
LUKK

Revidert nasjonalbudsjett 2023:

200 millioner kroner ekstra til Forskningsrådet

Av Asle Olav Rønning

Publisert 12. mai 2023 kl. 13:57

Regjeringen øker tildelingen av forskningsmidler gjennom Norges Forskningsråd med om lag 200 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Også disse pengene kommer som kompensasjon for at det blir høyere lønns- og prisstigningen i år enn det regjeringen la til grunn da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst.

Forskerforum skrev i går at Forskningsrådets virksomhetsbudsjett, som enkelt sagt går til drift av Forskningsrådet, øker med 25 millioner kroner.

I tillegg kommer forskningsmidler fra de ulike fagdepartementene, og som fordeles av Forskningsrådet. Denne totalsummen var ikke klar i går, men er nå på plass. Økningen blir på 200 millioner kroner. Dette sikrer at forskningsbevilgningene ligger på samme nivå som det Stortinget vedtok i statsbudsjettet før jul i fjor.

− 200 millioner mer til forskning har stor betydning for forskningsmiljøene, og vi er glade for prisjusteringen, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet i en epost.

Ifølge Forskningsrådet øker bevilgningene fra Nærings- og fiskeridepartementet med fem millioner kroner. Samtidig kuttes det i forskning på globale utviklingsspørsmål på budsjettet til Utenriksdepartementet. Det kuttes også i Olje- og energidepartementets bevilgning til forskning.

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning blinket regjeringen ut flere såkalte samfunnsoppdrag som satsingsområde for forskning. Et av disse, inkludering av barn og unge, har nå fått en bevilgning og det skal opprettes et eget sekretariat i Forskningsrådet. Det er satt av 1,8 millioner kroner til dette.

Det er også enkelte nye bevilgninger til forskning utenfor Forskningsrådets budsjett. En av disse er at regjeringen har satt av 5 millioner kroner til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) for forskning på reindriftas arealbehov. NIBIO skal også komme med forslag om hvordan kvaliteten på konsekvensutredninger kan gjøres bedre når det gjelder innvirkning på reindrift.

Les mer: