Anerkjent tidsskrift vil hindre krenkende forskning
LUKK

Anerkjent tidsskrift vil hindre krenkende forskning

Av Lina Christensen

Publisert 21. september 2022 kl. 20:48

Tidsskriftet Nature Human Behaviour har etablert nye etiske retningslinjer.

«Selv om akademisk frihet er grunnleggende, er den ikke ubegrenset. De samme etiske hensyn bør ligge til grunn for vitenskap om mennesker som gjelder forskning med menneskelige deltakere» skriver det anerkjente tidsskriftet Nature Human Behaviour på sine nettsider.

Tidsskriftet mener nemlig at man indirekte kan ta skade av forskning uten å delta i den. Nå har de lansert nye etiske retningslinjer for å unngå dette.

Kan nekte publisering

Det finnes etiske rammeverk for studier med menneskelige deltagere. Men rammeverkene tar ikke hensyn til potensielle fordeler og skader for folk som ikke deltar i forskningen.

«Forskning kan for eksempel, utilsiktet, stigmatisere individer eller menneskegrupper», skriver tidsskriftet. De argumenterer med at dette kan skje på en diskriminerende, rasistisk, sexistisk eller homofobisk måte, og at det kan være med på å undergrave menneskerettighetene til spesifikke grupper som følge av deres sosiale egenskaper.

Selv om artiklene er vurdert av fagfeller, innebærer de nye retningslinjene at redaktører kan kreve endringer av tekster både før og etter publisering. I alvorlige tilfeller kan redaktørene også nekte publisering eller trekke tilbake publiserte forskningsartikler.

«Farlig politisering»

Det har flere profilerte akademikere reagert på.

En «farlig politisering» av vitenskap, skriver Lawrence Summer, professor i samfunnsøkonomi ved Harvard Kennedy School, på Twitter. Han er også tidligere finansminister i USA og rektor ved Harvard University.

Også Steven Pinker, berømt evolusjonærpsykolog og professor ved Harvard, reagerer. «Nature Human Behaviour er ikke lenger et fagfellevurdert, vitenskapelig tidsskrift, men en håndhever av politisk tro» skriver han på Twitter.

Ifølge Michael Bang Petersen, professor ved Universitetet i Aarhus, er det ikke overraskende at Nature Human Behaviour har skjerpet de etiske retningslinjene.

– Det må ses som et ledd i en utvikling, som ikke minst samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i USA, gjennomgår for tiden, sier han til Forskerforum.dk, som skrev om saken først.

Bang Petersen forsker på betydningen av menneskers evolusjonshistorie for moderne politisk atferd.

Anerkjent tidsskrift

Den danske professoren er heller ikke overrasket over at det er nettopp Human Nature Behaviour som har innført retningslinjene. Han tror det handler om at store, anerkjente tidsskrifter tiltrekker seg mer oppmerksomhet og har større potensial til å skape uro på Twitter, ifølge Forskerforum.dk.

Nature Human Behaviour er et fagfellevurdert tidsskrift, som publiserer artikler om menneskelig atferd innen forskjellige disipliner som sosiologi, lingvistikk og nevrovitenskap. Tidsskriftet ble etablert i 2017, og publiseres av forlaget Springer Nature Publishing, som også utgir Nature, et av verdens mest siterte tidsskrifter.

De etiske retningslinjene er blant annet bygget på FNs menneskerettighetserklæring og etiske prinsipper i sosiologi og sosialantroplogi.

Les også: