– Vi frykter at regjeringen gambler med vikingskipenes fremtid

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 8. april 2019

Arbeiderpartiet ber om svar på når byggingen av det nye vikingtidsmuseet begynner. 

Hvordan går det egentlig med byggeprosjektet for det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy? Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nina Sandberg har stilt et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Iselin Nybø om dette, men ser ikke ut til å ha fått et svar hun er fornøyd med.

– Tiden betyr alt i denne saken, men det er langt fra løfter til handling. Statsråd Nybø viser til at planleggingen har foregått over flere år, men svarer ikke på når bygging kan starte, sier Sandberg.

Haster med nytt museum

Spørsmålet Sandberg stilte statsråden var «Hva er status for oppstart av bygging av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy, og hvordan sikres vikingskip og gjenstander fram til nybygg er klart?»

I begrunnelsen for spørsmålet viste Sandberg til at byggingen av det nye museet, som skal sikre vikingskipene og de andre objektene i samlingen på Vikingskiphuset, er nedfelt i regjeringsplattformen. Hun legger også til at Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum, som forvalter samlingene, har vært tydelige på at det haster med nytt bygg for å kunne ta vare på kulturarven fra vikingtiden.

Nybø: – Vi må vite at skipene tåler å bli flyttet

I svaret skriver statsråd Nybø at «arbeidet med planlegging av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy har pågått over flere år. Det foreligger nå et kvalitetssikret forprosjekt med en godkjent kostnadsramme.» Hun legger til at det gjøres mye for å sikre skipene frem til nybygget står ferdig. «Vi må vite med sikkerhet at skipene tåler å bli flyttet på, at skipene ikke utsettes for fare under byggingen av det nye museet og at de plasseres trygt i nye lokaler. Det jobbes langs flere linjer for å sikre dette,» skriver Nybø.
Hun viser til midlene som er satt av tidligere for sikring og forskning på gjenstandene i samlingen. Ut over dette svarer ikke statsråden på når oppstart på det nye museet blir eller når det måtte komme midler til oppstart på det nye museet.

Kommer det noe i revidert budsjett?

Sandberg tolker det som at det kanskje ikke kommer midler i revidert budsjett, som blir lagt frem 14. mai.

– Budsjettforliket kom verken med redningspakke eller penger til nytt museum. Nå antyder statsråden heller ikke at de kommer med noe i revidert nasjonalbudsjett. Universitetet har selv måttet bekoste millionene til umiddelbar sikring av skip og gjenstander, sier Sandberg og legger til:

– Vi i Arbeiderpartiet frykter at regjeringen fortsatt gambler med vikingskipenes fremtid.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch, svarer at regjeringen tar dette på det største alvor, men vil ikke kommentere budsjettspørsmål før budsjettet legges frem.

– Det foregår mange aktiviteter for å utvikle og forske på metoder for forsvarlig bevaring og sikring av samlingene. Dette har i stor grad blitt finansiert over statsbudsjettet, og siden 2012 er det bevilget ca. 135 millioner kroner til disse formålene. Videre finansiering av byggeprosjektet og tidspunkt for oppstart er et budsjettspørsmål, og budsjettene kommenteres når de legges frem.

LES OGSÅ: