Avklaring om forskningstid ved NTNU
LUKK

Avklaring om forskningstid ved NTNU

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 12. mars 2015 kl. 05:25

Alle beholder sin forskningstid etter fusjon, konkluderer universitetsstyret.

Fakta
<

Diskusjonen om forskningstid for vitenskapelig ansatte har blitt aktualisert som følge av fusjonsarbeidet som pågår ved universiteter og høyskoler. Tillitsvalgte ved NTNU har vært bekymret for hva som vil skje hvis NTNU fusjonerer med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, som har en annen ordning for fordeling av forskningstid.

Ønsker differensiert forskningstid

Overfor Forskerforum forsikret prorektor Kari Melby om at NTNU-ansatte skulle beholde sin forskningstid, men sa samtidig at det ikke ville være en ordning hun så for seg ville vare. I fremtiden må ordningen med 50 prosent forskningstid ved universitetene bortfalle, mener hun.

– I lengden ser vi det ikke som rimelig at de som yter lite eller ingenting med hensyn til dokumenterte forskningsresultater skal ha en like raus forskningsressurs som de som drar det tyngste lasset. Det gjelder ikke bare NTNU, men ved alle institusjonene i Norge, sier hun til Forskerforum.

NTNU-forskere får 50 prosent

Lokallagsleder i Forskerforbundet Kristian Steinnes har samtidig vært bekymret for at en fusjon vil tvinge frem større press på forskningstiden til NTNU-ansatte. Ansattrepresentant i NTNUs styre, Helge Holden, tok opp spørsmålet onsdag denne uken under universitetets styremøte, skriver Universitetsavisa.

– Er det avtalt noe om forskningstid? Nå opplever jeg at det sies ulike ting avhengig av hvem som svarer, og det er ikke bra. Hva man enn er blitt enig om, synes jeg det skal kommuniseres til alle, sa Helge Holden ifølge Universitetsavisa.

Prorektor Kari Melby svarte på rektoratets vegne, ved å slå fast at alle ansatte beholder den forskningstiden de hadde ved sin opprinnelige institusjon.

– Alle ansatte beholder egen forskningstid. For NTNU-forskeres del innebærer det 50 prosent. Det vil blant annet si at det er forskere ved HiST som har 70 prosent forskningstid, og som også tar den med seg. Det skal ikke skje noen overføring av forskningstidsressurser her, sa Melby.

Forskere som ikke forsker

Spørsmålet om 50 prosent forskningstid ved universitetene kan opprettholdes over tid er ikke avklart, men det ligger an til heftige diskusjoner om dette i tiden fremover. Sist ute var hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Oslo, Kristian Mollestad, som til Forskerforum uttalte at universitetsideen står og faller på prinsippet om lik fordeling av tid til forskning og undervisning.

Kari Melby står imidlertid hardt på at det er et prinsipp ledelsen ikke vil støtte.

– Så har vi sagt at det kan være forskere som ikke forsker i en periode, og da er det ikke naturlig å opprettholde like generøse ordninger uavhengig av hvor mye forskning som kommer ut av det, sa Melby på styremøtet.