Budsjettglede i Bergen
LUKK
Annonse
Annonse

Statsbudsjettet 2023:

Budsjettglede i Bergen

Av Julia Loge

Publisert 30. november 2022 kl. 10:32

Budsjettforlik ber regjeringen gå videre med nybygg for Griegakademiet og Havforskningsinstituttet.

Onsdag kveld kunne regjeringspartiene og SV presentere et budsjettforlik som de får flertall for i Stortinget. I vedtaket er det mange oppfordringer fra Stortinget til regjeringen, blant annet to som treffer forskning og høyere utdanning i Bergen.

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at arbeidet med forprosjekt for nytt bygg til Griegakademiet i Bergen fortsetter, hvor Kunnskapsdepartementet fortsatt har rollen som prosjektbestiller.»

og

«Stortinget ber regjeringen om å ikke skrinlegge prosjektet for samlokalisering av
Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken-området i Bergen.»

– Det blir nybygg for Griegakademiet. Det har Stortinget sørget for! I kveld er jeg glad på vegne av kommende studenter og ansatte som en gang vil få gode undervisningslokaler, uten fare for helseplager og dårlige arbeidsforhold, kommenterer UiB-rektor Margareth Hagen.

Men dette er ikke tiltak som koster noe i 2023.

Flertall for skolepenger for studenter fra land utenfor EU

Det største tiltaket for høyere utdanning er at studiestøtten øker med 7 prosent. Men leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal er likevel veldig skuffet

– Dette er virkelig en seier med bismak, da man i forhandlingene har valgt å opprettholde forslaget om skolepenger for internasjonale studenter. Her bryter man med et viktig prinsipp om at høyere utdanning i Norge skal være gratis for alle, sier Dam.

SV gikk ut mot dette forslaget da regjeringen la det fram i sitt forslag til statsbudsjett, og i et brev har blant annet ti rektorer bedt om at forslaget må utredes før det kan vedtas.

Ekstramidler til enkelte museer

Det er flere i Bergen som kan glede seg, for Kode museum og komponisthjem får 10 millioner ekstra. Jøssingfjord Vitenmuseum får et investeringstilskudd, museet i Rogaland åpnet i sommer, men uten utstilling, for å få til det ba de staten om å få 16 milioner til, og nå får de 10 millioner.

Bodø bymuseum får 8 millioner til universell utforming av vernet bygg, og Sør-Troms museum, får 2 millioner til drift av skonnerten Anna Rogde fra 1868.

I tillegg har partiene funnet 25 millioner ekstra til å markere at i 2028 er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Pengene skal fordeles mellom Henrik Ibsen-museum i Skien, Sølvåren Ibsen formidlingssenter og drift av museumsbygg i Brekkeparken under Telemark museum.

  • Les mer om statsbudsjettet: