Budsjettglede i Bergen
LUKK
Annonse
Annonse

Statsbudsjettet 2023:

Budsjettglede i Bergen

Av Julia Loge

Publisert 30. november 2022

Budsjettforlik ber regjeringen gå videre med nybygg for Griegakademiet og Havforskningsinstituttet.

Onsdag kveld kunne regjeringspartiene og SV presentere et budsjettforlik som de får flertall for i Stortinget. I vedtaket er det mange oppfordringer fra Stortinget til regjeringen, blant annet to som treffer forskning og høyere utdanning i Bergen.

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at arbeidet med forprosjekt for nytt bygg til Griegakademiet i Bergen fortsetter, hvor Kunnskapsdepartementet fortsatt har rollen som prosjektbestiller.»

og

«Stortinget ber regjeringen om å ikke skrinlegge prosjektet for samlokalisering av
Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken-området i Bergen.»

– Det blir nybygg for Griegakademiet. Det har Stortinget sørget for! I kveld er jeg glad på vegne av kommende studenter og ansatte som en gang vil få gode undervisningslokaler, uten fare for helseplager og dårlige arbeidsforhold, kommenterer UiB-rektor Margareth Hagen.

Men dette er ikke tiltak som koster noe i 2023.

Flertall for skolepenger for studenter fra land utenfor EU

Det største tiltaket for høyere utdanning er at studiestøtten øker med 7 prosent. Men leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal er likevel veldig skuffet

– Dette er virkelig en seier med bismak, da man i forhandlingene har valgt å opprettholde forslaget om skolepenger for internasjonale studenter. Her bryter man med et viktig prinsipp om at høyere utdanning i Norge skal være gratis for alle, sier Dam.

SV gikk ut mot dette forslaget da regjeringen la det fram i sitt forslag til statsbudsjett, og i et brev har blant annet ti rektorer bedt om at forslaget må utredes før det kan vedtas.

Ekstramidler til enkelte museer

Det er flere i Bergen som kan glede seg, for Kode museum og komponisthjem får 10 millioner ekstra. Jøssingfjord Vitenmuseum får et investeringstilskudd, museet i Rogaland åpnet i sommer, men uten utstilling, for å få til det ba de staten om å få 16 milioner til, og nå får de 10 millioner.

Bodø bymuseum får 8 millioner til universell utforming av vernet bygg, og Sør-Troms museum, får 2 millioner til drift av skonnerten Anna Rogde fra 1868.

I tillegg har partiene funnet 25 millioner ekstra til å markere at i 2028 er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Pengene skal fordeles mellom Henrik Ibsen-museum i Skien, Sølvåren Ibsen formidlingssenter og drift av museumsbygg i Brekkeparken under Telemark museum.

  • Les mer om statsbudsjettet: