Forskerforum

Kritikk og debatt » Anmeldelser

Dødens triumf», framstilling av svartedauden, måla av den nederlandske målaren Pieter Brueghel den eldre (1562).