«Denne boka tilbyr noe langt mer enn de alminnelige søvnrådene»
LUKK

«Denne boka tilbyr noe langt mer enn de alminnelige søvnrådene»

Av Ragnhild Fjellro

Publisert 14. mai 2020 kl. 11:59

«Våkne opp!» er en nyttig miks av teoretisk kunnskap om søvnproblemer og praktiske søvnråd, i lettlest språkdrakt.

Ganske mange aksepterer at de sover for dårlig, uten å være klar over hvor alvorlige konsekvenser det kan ha. Det er Ane Wilhelmsen-Langeland, klinisk psykolog ved Bjørgvin DPS, med en doktorgrad om behandling av døgnrytmeforstyrrelser fra Universitetet i Bergen, som påstår dette. Hennes utgangspunkt er at vår kollektive kroniske søvnmangel ikke bare er et individuelt problem, men også et samfunnsproblem.

Fakta
Ane Wilhelmsen-Langeland
Våkne opp! Om søvnens psykologi
Gyldendal, 2020
153 sider
Veil. pris: kr 349

I denne boka samler hun derfor empirisk og forskningsbasert kunnskap om søvnens betydning for dagene våre, med en målsetting om å øke den allmenne, folkelige kunnskapen om søvnens betydning for vår fysiske og psykiske helse, våre sosiale evner, vår hjerne og våre følelsesmessige og fysiologiske reaksjoner – i livets ulike faser. Det lykkes hun godt med, i denne hybriden av en praktisk selvhjelpsbok og en lettfattelig teori-formidling. Men er det egentlig noe nytt å lære?

Mange av innsiktene i boka har nok de fleste vært borti tidligere: Legg deg tidlig, ikke drikk kaffe for sent på dagen, pass deg for avhengighetsskapende sovemedisiner, stå opp til omtrent samme tid hver dag, og så videre. Men denne boka tilbyr noe langt mer enn de alminnelige søvnrådene. Riktignok får vi med oss noen uomgjengelige imperativer langs veien, men viktigere er det at vi får vite mer om bakgrunnen for de potensielt svært alvorlige konsekvensene av å sove dårlig, hva som egentlig er normal søvn, hvor grensene går mellom litt sporadiske søvnproblemer og alvorlige søvnlidelser, myter om søvn og hva vi selv kan gjøre for å rette opp et søvnmønster som er blitt trøblete. Kompetente og praktiske råd blandes elegant med lett tilgjengelig formidling av kunnskapsbasert viten fra relativt alminnelige diskurser, der de potensielt alvorlige konsekvensene for helse og livskvalitet blir lette å forstå.

Les også: Få skriver bøker i samme tempo som Dag O. Hessen. Her er hans tips.

Men boka byr også på lærdommer som, i alle fall for meg, er nye. En av dem er det som er basert på søvnekspertens eget doktorgradsarbeid. Her undersøkte hun søvnlidelsen DSWPD (delayed sleep-wake phase disorder). Det er en lidelse hvor enkeltmenneskets døgnrytme avviker fra samfunnets normative døgnrytme; det vil si at en som lider av det, sover både nok og godt, men strever med å sovne tidlig nok. Da blir det krevende å stå opp i tide til skole eller arbeid i henhold til samfunnets forventninger. Lidelsen rammer anslagsvis mellom fem til seksten prosent av yngre mennesker (fra 13 til 25/30 år). Lidelsen kan føre til langt større problemer enn bare å være trøtt om morgenen. I tillegg til familiekrangling og identitetskonflikter (der det kan oppleves som særlig hardt å bli ansett som lat) kan konsekvensen være angst, depresjon, sosiale vansker, skolevegring, avbrutte utdanningsløp og dårlig immunforsvar. Men det finnes behandlinger med sterkt lys som har vist gode resultater. Slik kunnskap vil ha stor betydning både for mennesker som kanskje har denne lidelsen, uten å vite om det, men også for deres familier og nære omgivelser.

Slik er Våkne opp! en bok rettet mot dem som er interessert i søvnens psykologi, i tillegg til lesere med søvnvansker, og som ønsker seg kompetente råd for å sove bedre. Etter å ha lest den er jeg overbevist om at det å følge rådene ikke bare vil gagne oss selv, men også samfunnet som helhet.

Hver måned anmelder Forskerforum bøker skrevet av forskere. Her finner du alle våre anmeldelser.