Enighet i Spekter-forhandlinger
LUKK

Enighet i Spekter-forhandlinger

Av Julia Loge

Publisert 10. april 2024 kl. 10:35

I natt ble Spekter og fagforeningene enige i de innledende forhandlingene.

Spekter, som er arbeidsgiverforening for statstilknyttede virksomheter som helseforetak, enkelte kulturinstitusjoner, Posten og Vinmonopolet, forhandler med LO, YS, Unio og Akademikerne om flere ulike avtaler.

De innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter handler om overordnede forhold, ikke penger, og omfatter blant annet Sykepleierforbundet og Forskerforbundet.

Unio opplyser om at det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om bruken av kunstig intelligens og videre frister for årets forhandlinger.

Lokale oppgjør starter nå

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger. Disse lokale oppgjørene, for eksempel Forskningsrådet, Nasjonalmuseet og Folkemuseet skal være ferdige innen 3. mai klokken 12. Der skal partene også forhandle om selve rammen, med utgangspunkt i frontfagets 5,2 prosent, og forhold ved den enkelte arbeidsplass.

For sykehusene og helseforetakene er det avtalt et eget forhandlingsløp, som starter med sentrale forhandlinger med samtlige forbund torsdag 2. mai.

Spekter er også ferdig med innledende forhandlinger med andre hovedsammenslutninger. LO stat og YS forhandler mer sentralt, og har blitt enige om et generelt tillegg til sine medlemmer på 13 650 kroner i året, som er i tråd med frontfaget.

KI og hjemmekontor

Partene understreker at det må være gode drøftinger med de tillitsvalgte når man skal ta i bruk kunstig intelligens (KI) på arbeidsplassene.

Et eget utvalg skal se på hva KI kommer til å bety for utviklingen av arbeidsplassene rundt om i landet, både for virksomhetene og arbeidstakerne. Utvalget skal også hjelpe til med å få til gode prosesser lokalt.

Et annet punkt i forhandlingene gjaldt bruk av hjemmekontor, som jo er blitt mer utbredt etter pandemien. Lønns- og arbeidsforhold skal nå drøftes med de tillitsvalgte også i forbindelse med fjernarbeid/hjemmekontor.

I tillegg skal partene be Arbeids- og inkluderingsdepartementet finne ut om reglene for yrkesskadeforsikring for hjemmekontor/fjernarbeid passer til dagens arbeidsliv.

  • Les også: