Fagforeningen Solidaritet i Polen truer skeives rettigheter
LUKK
Annonse
Annonse

Fagforeningen Solidaritet i Polen truer skeives rettigheter

Av Vibeke Liane, Arbeiderbevegelsens Presseforbund, Kristian Mollestad, Forskerforbundet og Brit Riise Fredheim, Industri Energi og leder i Nordisk Genèveskoleforbund, avdeling Norge

Publisert 22. februar 2024 kl. 11:45

«Fagforeningskolen» Nordisk Genèveskoleforbund har møtt fagforeninger i Polen.

«De roper opp om at de er diskriminert, men kanskje de er udugelige ansatte? Hvorfor må de absolutt fortelle om sitt privatliv? Så lenge de ikke prøver seg på meg, går det fint.»

Fakta
Nordisk Genèveskoleforbund
- Medlemmene i Genèveskoleforbundet er tidligere elever ved Genèveskolen.
- Genèveskolen er et kurs om fagforeningers og folkebevegelsers innflytelse i en globalisert verden.
- Kurset henvender seg til aktive i fagforeninger og folkelige bevegelser i alle de nordiske landene, for kulturutveksling og språkforståelse i Norden.
Kilde: Studieforbundet AOF

Ordene kom fra internasjonal sekretær i Solidaritet, Mateusz Szymański, da en gruppe fra Nordisk Genèveskoleforbund (NGF) var på studietur i Gdansk i slutten av september. Vi ønsket å lære om hvordan åtte år med det konservative Partiet for lov og rettferdighet (PiS) i regjering har påvirket situasjonen for skeive personer og tillitsvalgte.

Vi forstod fort at Solidaritet helhjertet støttet den konservative regjeringen, og at de politiske frontene var sterke før valget 15. oktober.

Konservativ regjering

Etter valgseieren i 2015 innførte myndighetene lover som begrenser pressefriheten og rettssikkerheten. I januar 2021 ble det innført nærmest totalforbud mot abort. Det er fremmet lovforslag om å kriminalisere undervisning i seksualkunnskap.

Polen har laveste skår for LHBT+-personers rettigheter i EU. Nesten 100 kommuner, eller hver fjerde kommune, i Polen har erklært seg som LHBT+-frie soner. Hatkriminaliteten har økt.

Solidaritet støtter den tidligere regjeringens politikk. Szymański avviste tvert skeives rettigheter: «Vi har to kjønn. De gifter seg og får barn. Det er det som er naturlig.»

Solidaritet er motstandere av at lærere skal fortelle barna om ulike seksuelle legninger i undervisningen.

Uenig med Walesa

Mateusz Szymański møtte oss foran porten der 17.000 arbeidere ved Lenin-verftet barrikaderte seg høsten 1980. Det ble starten på den første uavhengige fagforeningen i østblokken.

Navnet på fagforeningen var Solidarność, Solidaritet på norsk. Elektriker og streikeleder Lech Walesa ble den første lederen. Solidaritet og Walesa var den samlende politiske kraften under avviklingen av det kommunistiske styret i Polen i 1989–1990, og Walesa var president fra desember 1990 til 1995.
I 1983 mottok Walesa Nobels fredspris for den ikke-voldelige kampen for frie fagforeninger og menneskerettigheter.

Szymański hadde ikke mye pent å si om 80 år gamle Lech Walesa. Kanskje ikke så rart. Ved markeringen av Solidaritets 40-årsjubileum i 2020 sa Walesa om regjeringspartiet PiS: «I dag velger folk populister og demagoger fordi det blir lovet forandring. Populistene har på korrekt vis diagnostisert dagens problemer, men løsningene er feil.»

Inne i salen der avtalen mellom Solidaritet og myndighetene ble undertegnet høsten 1980, fortalte Szymański om Solidaritets oppfatning av den politiske situasjonen i landet. Han støttet helhjertet politikken PiS førte i regjering. «Arbeidsledigheten er mellom 4 og 5 prosent, og dialogen med myndighetene fungerer utmerket. Hva er problemet?» spurte Szymański retorisk da en av deltakerne fortalte at man i Norge er bekymret for situasjonen i Polen.

Skvisede lærere

NGF møtte også ledelsen i OPZZ, som er den andre store sammenslutningen av fagforeninger i Polen. De er dundrende uenig med Szymański og Solidaritet i synet på politikken PiS førte i regjering.

Elżbieta Markowska, visepresident i det polske lærerforbundet, som er medlem i OPZZ, er oppgitt over at lærerne knebles. Hun fortalte at lærere som underviser om LHBT+ risikerer å miste jobben. Det samme gjelder skoleansatte som protesterer mot abortlovene.

Lærerne i Polen har et eget charter, «Teachers agreement», fra 1981. Avtalen regulerer arbeidstiden og i hvilken grad lærerne har rett til videreutdanning. OPZZ mener avtalen er moden for revidering, men de har kviet seg for å ta opp avtalen med PiS.

Markowska forteller at regjeringen har en ny tolkning av hovedavtalen til lærerne. I avtalen står det at lærere skal ha 40 timers arbeidsuke. Regjeringen mener at dette er tavleundervisning. Det betyr at planlegging og oppfølging av elevene kommer i tillegg. Den politisk vedtatte minstelønna for lærere er på 4300 zloti i måneden, noe som tilsvarer 11 650 kroner. Den lave lønna gjør at lærere må ta ekstrajobber for å få endene til å møtes. Arbeidsforholdene gjør at det er vanskelig å rekruttere unge til å ta lærerutdanning. Det er vanlig med 40 elever i klassene, og nivået i skolen har sunket.

Solidaritet er bekymret

15. oktober, knappe to uker etter NGFs studietur, var det valg i Polen. Til tross for at PiS fikk størst oppslutning med 35,4 prosent, måtte de gi fra seg regjeringsmakten. Platforma Obywatelska (PO), som på norsk blir kalt Borgerplattformen og ledes av statsminister Donald Tusk, fikk 30,7 prosent av stemmene. PO har dannet regjering sammen med partiene Tredje vei og Nye Venstre.

Valgdeltakelsen var større enn på mange år. Hele 74,4 prosent fant veien til stemmeurnene. Ved forrige valg var valgdeltakelsen på 50 prosent.

Etter valget i oktober ville NGF vite hva Solidaritet mener om framtiden. I en e-post fortalte Szymański at Solidaritet er bekymret for hvordan den påtroppende regjeringen vil forholde seg til arbeidstakernes rettigheter. Han er spent på hvilken rolle partiet Nye Venstre får i den nye regjeringen. «Hvis de holder valgløftene, vil det bli et ustabilt regjeringssamarbeid, fordi Borgerplattformen er et kristendemokratisk og liberal-konservativt politisk parti. Nå er vi opptatt av å forsvare det vi har oppnådd», skriver han.

Hjemløse skeive

Lukas Liedke, som sitter i styret i OPZZ, skriver til oss at den nye statsministeren, Donald Tusk, har lovet å øke lærernes lønninger med 30 prosent. Liedke håper flere unge vil utdanne seg til lærere. Liedke mener regjeringen må rydde i innskrenkningene den tidligere regjeringen innførte overfor domstolene. Han forventer at venstresiden i landet får stor innflytelse. På kravlisten er blant annet innføring av 35 timers arbeidsuke og å styrke kompetansen til ansatte i det polske arbeidstilsynet.

Selv om representantene fra OPZZ er opptatt av at lærerne skal ha rett til å undervise om ulike legninger, unngår de spørsmål om de som tillitsvalgte vil støtte skeive på arbeidsplassene. Denne fiendtlige og unnvikende holdningen til LHBT+-menneskers rettigheter i arbeidslivet er hverdagen for ledelsen i Tolerado, som er organisasjonen for LHBT+- personer. Ledelsen i Tolerado fortalte NGF at organisasjonen tilbyr støtte og terapi til unge homofile. De hjelper også foreldre med å forstå tenåringene sine når de åpner seg om at de er transkjønnet. Det overrasket oss å høre at hele 20 prosent av LHBT+-mennesker i Polen har erfaring med hjemløshet.

Bittersøt valgseier

Piotr Jankowski, som er president i Tolerado, forteller at stemningen er bittersøt etter valget. «Det er kun det minste partiet, Nye Venstre, som fullt ut støtter våre rettigheter», skrev han til NGF etter valget.

30. oktober hadde Tolerado et møte med de nye regjeringspartiene hvor de overrakte en håndbok med de viktigste sakene regjeringen må gripe tak i når de inntar regjeringskontorene. Forbud mot å komme med hatefulle ytringer om homofile og godkjenning av likekjønnede ekteskap står på kravlista.

NGF frykter at disse lovendringene kan ta tid.

  • Les også: