Forskerforbundet dropper privat helseforsikring
LUKK

Forskerforbundet dropper privat helseforsikring

Av Julia Loge

Publisert 6. mars 2024 kl. 10:03

– Å tilby en sånn forsikring er ikke i overenstemmelse med verdiene til Forskerforbundet, sier leder Guro Lind. Hun oppfordrer andre fagforeninger til å kutte ut privat helseforsikring.

– Å bygge opp under et marked for private helsetjenester, inkludert garanti om behandling på privat sykehus, er lite forenlig med å være en fagforening som ønsker kollektive løsninger. Det kan skape lengre køer når det vi trenger, er et godt helsevesen for alle, sier Guro Elisabeth Lind.

Køsniking

«Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang.»
Slik innleder Forskerforbundets forsikringskontor informasjonen om behandlingsforsikringen de tilbyr som en medlemsfordel. Med denne forsikringen kan folk i stedet hoppe forbi køen og få undersøkelse eller behandling innen ti dager på et privat sykehus.

– Jeg ble overrasket over å finne ut at vi hadde en behandlingsforsikring, sier Lind.

Hun oppdaget det da forsikringskontoret sendte ut informasjon om medlemsfordelene de tilbyr.

– Å tilby en sånn forsikring er ikke i overenstemmelse med verdiene våre, for vi jobber for en sterk offentlig sektor. Ved å tilby dette til 25 000 medlemmer er vi med på å skape et marked og et todelt helsevesen.

I Norge er det om lag 750 000 som har behandlingsforsikring, viser tall fra Finans Norge. For rundt 90 prosent er det arbeidsgiveren som dekker dette. Det gjelder også de ansatte i Forskerforbundets sekretariat. De fleste bruker forsikringen til fysioterapeut og diagnostikk.

– Det viktigste er å slutte å skape markedet og ikke rekruttere flere, sier Guro Elisabeth Lind.

Uenighet i styret

Lind vet ikke hvorfor dette tilbudet kom i 2015, men nå blir det slutt. Hovedstyret i Forskerforbundet har vedtatt ikke å reklamere mer for denne forsikringen og å slutte å tilby den. De som allerede har forsikringen, får imidlertid beholde den.

– Det viktigste er å slutte å skape markedet og ikke rekruttere flere, sier Lind.

Ifølge Lind tok ikke hovedstyret lett på å avslutte en medlemsfordel. Hun sier at det er første gang de har fattet et vedtak der de ønsker at protokollen skal vise hvem som stemte for, og hvem som stemte mot. Forskerforum har vært i kontakt med dem som stemte mot å avslutte tilbudet, men de ønsker ikke å kommentere et fattet vedtak.

Forskerforbundet slår seg dermed sammen med Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og andre helsefaglige fagforeninger i Unio som ikke tilbyr denne forsikringen. LO, gjennom LOfavør, tilbyr heller ikke behandlingsforsikring. Blant de andre største fagforeningene i Unio har Politiets Fellesforbund samme type behandlingsforsikring som Forskerforbundet.

– Kommer du til å ta dette opp videre i Unio?

– Ja, svarer Lind og smiler godt. Jeg har allerede diskutert det med flere Unio-forbund. Og det vil være fint å sette det på dagsordenen på et Unio-styremøte.

  • Les også: