Forskerforbundet har 106 millioner i streikekassen

Av Julia Loge

Publisert 7. oktober 2019

Til sammen har norsk fagbevegelsen 20 milliarder kroner på bok.

Fellesforbundet og Legeforeningen har mest penger i streikekassen. Dette viser en undersøkelse FriFagbevegelse har gjort utfra regnskapstallene fra 2018 for 45 forbund.

Med 23.000 medlemmer har Forskerforbundet dermed 4600 kroner i egenkapital per medlem.

For øvrige fagforbund varierer det fra 42.000 kroner bak hvert medlem i Sjømannsforbundet til 1368 kroner i Fellesorganisasjonen FO, ifølge FriFagbevegelse.

I tillegg har hovedorganisasjonen LO 4,6 milliarder i egenkapital, mens Unio har bare ni millioner. YS og Akademikerne har henholdsvis 32 og 35 millioner kroner i reserve.

Verdiene som lokale fagforeninger har, som andeler i Folkets hus og feriehjem, er ikke med i beregningen, men hvis de har solgt eiendom og overført pengene til fond, er dette med. Det er også egenkapital i for eksempel etterutdanningsfond.

  • Les også: