Fripro lyses ut i 2023 – men utbetales i 2024
LUKK

Fripro lyses ut i 2023 - men utbetales i 2024

Av Julia Loge

Publisert 6. oktober 2022

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å gi Forskningsrådet nødvendig tid og fleksibilitet slik at det ikke er nødvendig med ytterligere kutt.

– Dette er svært gode nyheter for hele Forsknings-Norge, sier styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen i en pressemelding.

En av bekymringene i forkant av statsbudsjettet har vært om Forskningsrådet på grunn av tidligere års kutt og overtildelinger, ville bli nødt til å kutte hele den store tildelingen til banebrytende og nysgjerrighetsdreven forskning, kjent som Fripro, i 2023. Nå blir det utlysning, men ikke tildeling, bekrefter administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Annonse

– Med disse fullmaktene kan vi fortsette å investere i forskning som Norge og verden trenger for å møte fremtidens utfordringer. Dette vil ha stor betydning for mange forskere, blant annet betyr det at vi kan lyse ut Fripro første halvår i 2023, og legge opp til tildelinger tidlig i 2024, sier Sundli Tveit.

Blandet mottakelse

Fripro-tildelingen i 2022 ble kuttet med 20 prosent for å spare penger, og utbetalingen ble utsatt til juni 2023. Det vil si Forskningsrådet hopper over et år, i år har de utsatt utbetalinger, og til neste år utsettes tildelingen. Denne kombinasjonen av kutt og utsettelser gjør at det ikke er full jubel likevel.

Akademiet for yngre forskere mener det er en svekkelse for Forsknings-Norge at det ikke kommer friske Fripro-midler i 2023.

– Vi er bekymret for at det ikke blir en tildeling av Fripro-midler i 2023. Dette kan føre til at mange yngre forskere forlater sektoren og norsk forskning. Det er noe Stortinget bør finne midler til i sin saldering. Det er likevel positivt at det ser ut til å komme en avklaring som gjør at Forskningsrådet får noe mer fleksibilitet og nå kan kommunisere et klart løp med utlysning i 2023 og tildeling av midler i 2024. På lang sikt er det også bra at statsråd Ola Borten Moe melder om avbyråkratiserig av søknadsprosess og virkemidler for en høyere tilslagsprosent, skriver AYF-leder Jonas Stein i en pressemelding.

Blant rektorene på Twitter er det en mer positiv tone.

Endringer fra 2024

Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet jobber også sammen om endring av budsjettmodell for Forskningsrådet, som kommer med statsbudsjettet for 2024.

– Regjeringen varsler en stortingsmelding om forskningssystemet i denne stortingsperioden og Forskningsrådet ser fram til å bidra til ytterligere forbedringer av rammebetingelsene for forskning i framtida, sier Mari Sundli Tveit. 

– Vi ser også fram til en gjennomgang av Forskningsrådets rolle og funksjoner.  

  • Les også: