Halvparten av norske artikler åpent tilgjengelig
LUKK

Halvparten av norske artikler åpent tilgjengelig

Av Julia Loge

Publisert 21. mai 2018 kl. 22:26

Fra tre universiteter er over 60 prosent av artiklene åpent tilgjengelig. Men potensialet er større, ifølge Kunnskapsdepartementet.

I 2016 ble bare én av tre artikler publisert i tidsskrifter med åpen tilgang eller avlevert til vitenarkiv via Cristin, såkalt gull eller grønn åpen tilgang. I 2017 ble halvparten av alle utgitte artikler gjort tilgjengelig gjennom slik publisering, ifølge Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018.

Kunne vært mange flere

Men Kunnskapsdepartementet mener at potensialet er mye større, og at ytterligere 6000 av de 10.000 artiklene som ikke er åpent tilgjengelige, kunne vært det. Det vil si at de er publisert i tidsskrifter som tillater egenarkivering, men at forskerne bak av en eller annen grunn ikke har gjort det.

Et annet problem er at selv om artiklene er levert inn, så setter utgiverne så lang sperrefrist på dem at de ikke er tilgjengelig likevel. Ifølge tilstandsrapporten gjelder dette flertallet av artiklene i vitenarkiv.

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler har vært et politisk mål i Norge siden 2005. I fjor bestemte regjeringen seg for å prøve ut en modell for innkjøp av norske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter i en overgangsfase fram til 2020. Derfor er en rekke norske tidsskrifter nå blitt åpent tilgengelige.

Mye åpent fra OsloMet

Slår man sammen gull og grønn tilgang, ligger OsloMet helt øverst. Over 80 prosent av artiklene deres var åpent tilgjengelige. Deretter følger Universitetet i Oslo og UiT som hadde over 60 prosent tilgjengelig. Ifølge rapporten er det særlig to universiteter som har lagt flere av artiklene sine i åpne vitenarkiver. Det er UiO og NMBU, som nå legger 42 og 23 prosent av artiklene sine i vitenarkiv.

Det finnes to hovedformer for åpen tilgang: én der en versjon av forskerens allerede publiserte artikkel i et lukket tidsskrift arkiveres i et åpent tilgjengelig vitenarkiv (såkalt grønn åpen tilgang), og én der artikkelen publiseres i et åpent tidsskrift og umiddelbart kan leses på nettet av alle (såkalt gull åpen tilgang).

Les mer: