Historisk opprop mot arealnormen - ber regjeringen om å snu

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 27. april 2018

Fagforeningene i alle departementene går nå sammen om et opprop mot regjeringen.

– Vi vet at det er oppsiktsvekkende at departementsbyråkratiet går mot regjeringen. Så vidt jeg vet har dette aldri skjedd før, men her må regjeringen snu. Vi har krav på akseptable arbeidsforhold, det sier Erik F. Øverland i Akademikerne til NRK.

Utspillet kommer etter Brennpunkt-dokumentaren, hvor eksperter mener arealbegrensningen er et eksperiment som kan slå feil.

Nå krever fagforeningene Unio, Parat, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Akademikerne at regjeringen går bort fra arealbegrensningen på 23 kvadratmeter. De frykter dårligere arbeidsforhold i det nye regjeringskvartalet.

– Vi mener arealnormen blir for snever, sier Sigrid Tollefsen til Forskerforum. Hun er Forskerforbundets lokallagsleder i Kunnskapsdepartementet.

– Vi krever at det skal være faste plasser og at det tilrettelegges for godt konsentrasjonsarbeid. Derfor bør arealnormen på 23 kvadratmeter økes og at det blir definert hva som inngår i den.

– Vi må bli hørt

Misnøyen er stor og debatten har rast ved flere universiteter og høyskoler etter at regjeringen i 2016 vedtok en maksbegrensning: Statlige nybygg skal ha 23 kvadratmeter per ansatt, slik Forskerforum har skrevet om tidligere.

Fagforeningene står samlet bak oppropet som nå går ut til de ansatte i alle departement onsdag 2. mai. Ifølge NRK stilles følgende krav:

  • Faste plasser til alle ansatte – ingen underdekning eller «clean desk».
  • Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid.
  • Øke arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt, for å sikre nok areal til både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer.

Lokallagsleder Sigrid Tollefsen understreker at de ikke er imot åpent kontorlandskap, men at arbeidsoppgavene og de ansatte må bli tatt hensyn til.

Fakta

Disse institusjonene får nye bygg med åpent kontorlandskap:

  • NTNU: Teknologibygget ved NTNU og nye campus. 
  • NMBU: Den nye Veterinærhøgskolen i Ås. 
  • UiO: Det nye bygget for Livsvitenskap. 
  • OsloMet: Mulig ombygging på campus Pilestredet og eventuelt nybygg i Lillestrøm. 
  • HVL: Kronstad 2-bygget kan stå ferdig i 2020. 
  • UiT: Det nye bygget for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Skal etter planen stå klart i 2020.

– Vi tilpasser oss mye og vi er opptatt av å være et godt og effektivt embetsverk, men da må vi bli lyttet til og bli hørt. Med dette oppropet håper vi at saken kan bli bedre utredet, slik at arealnormen utvides.

Vil ta opp saken i Stortinget

SVs Karin Andersen er kritisk til planene for det nye regjeringskvartalet, og vil ta opp dette i Stortinget, sier hun til NRK.

Karin Andersen fra SV. Foto: Stortinget

– Stortinget må sikre at regjeringen ikke planlegger for løsninger som både gir oss mindre igjen for pengene og et dårligere arbeidsliv for de ansatte, sier Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Oppropet som sendes ut til uka skal etter hvert overleveres til kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland (H).

Forsknings- og høyrereutdanningsminister, Iselin Nybø (V) hadde ikke mulighet til å kommentere saken overfor Forskerforum i dag.

Ber regjeringen droppe rigid arealnorm

Forskerforbundets leder, Petter Aaslestad, mener NRK-dokumentaren bekrefter forbundets erfaringer med nye byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren.

– Vår erfaring er at de ansatte ikke lyttes til, og at medvirkningen er for dårlig. De ansatte inkluderes først i slutten av byggeprosessen, når de fleste viktige avgjørelsene allerede er tatt. Det gir dårligere løsninger, sier Aaslestad til forbundets nettsider.

Han oppfordrer statsråd Mæland og Nybø til å tenke annerledes om åpne kontorlandskap, og om å droppe arealnormen.

  • LES: