Innlandet oppfyller ikke universitetskrav
LUKK

Innlandet oppfyller ikke universitetskrav

Av Julia Loge og Jørgen Svarstad

Publisert 29. mai 2020 kl. 10:47

Høgskolen i Innlandet oppfyller ikke kravene til å bli universitet, konkluderer Nokuts sakkyndige komité.

Høyskolen i Innlandet drømmer om å bli universitet. Det har de jobbet lenge for og brukt mye penger på. Men det går ikke deres vei.

Nå har Den sakkyndige komiteen som har vurdert Høgskolen i Innlandets (HINN) universitetssøknad, levert sin endelige innstilling til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Svaret deres er nei.

Nokuts styre behandler saken torsdag 11. juni. Dersom styret fatter vedtak i samsvar med komiteens innstilling, må HINN fortsette å være høyskole.

Rektor Katrine Skretting legger ikke skjul på at hun er skuffet.

– Vi er sterkt uenig i vurderingen, sier hun til Forskerforum.

Etter å ha vurdert universitetssøknaden leverte komiteen sin opprinnelige innstilling 8. januar i år. Der konkluderte den med at HINN ikke oppfyller alle krav for å kunne bli universitet.

HINN leverte en offentlig uttalelse til innstillingen 2. mars, der høyskolen argumenterte for at den oppfyller alle universitetskravene. I tillegg kom høyskolen med oppdatert informasjon om utviklingen siden universitetssøknaden ble levert i desember 2018.

– Vi sendte et langt og omfattende tilsvar som etter vår mening gjorde godt rede for alle kravene. Vi synes komiteen har beveget seg utrolig lite siden sist og tatt veldig lite hensyn til vårt tilsvar. Vi mener fortsatt at vi oppfyller kravene, sier rektor Skretting.

Må oppfylle 13 krav

Den sakkyndige komiteen har gjort en tilleggsvurdering på bakgrunn av informasjon i uttalelsen fra HINN. Komiteen fastholder konklusjonen fra januar om at enkelte av kravene for å bli universitet ikke er oppfylt.

Nokuts komite mener fortsatt at HINN ikke møter 3 av de 13 kravene som kvalifiserer til universitetsstatus:

  • HINN har få vitenskapelig ansatte per student sammenlignet med både nye og eldre universiteter.
  • HINN har ikke uteksaminert nok doktorgradskandidater.
  • HINN oppfyller ikke krav om stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet.

«Den manglende stabiliteten i doktorgradsprogrammene, sårbarheten i flere av fagmiljøene og manglende stabilitet i resultater på forskning over tid gjør at komiteen opprettholder konklusjonen fra sin opprinnelige innstilling», står det i en pressemelding fra Nokut.

– HINN har vist at det foregår mye godt kvalitetsarbeid ved høyskolen. I tilleggsvurderingen peker komiteen også på at høyskolen har hatt en god utvikling siden søknaden ble levert i 2018. Det gjelder blant annet satsning på forskning og kvalitet i forskerutdanning. Samtidig konkluderer komiteen med at HINN må arbeide videre med noen områder for at universitetsambisjonen skal bli en realitet, sier Nokut-direktør Terje Mørland.

Etter- og videreutdanning

Rektor Kathrine Skretting forteller at de blant annet har prøvd å forklare komiteen hvorfor de har mange studenter per faglige årsverk på handelshøyskolen sin. Der går det nemlig mange studenter som tar etter- og videreutdanning, som jobber selvstendig, studerer på deltid og på kvelder og i helger.

– Vi mener at etter- og videreutdanning er viktig for et universitet av vår type. Men handelshøyskolen publiserer også mye, det burde vel være et kvalitetstegn. Det er veldig vanskelig å forstå at de tenker at man ikke kan ha noen flere studenter enn det de andre nye universitetene har. Det er vanskelig å skjønne hvor den tankemåten er hjemlet.

Gir seg ikke

Den endelige dommen faller altså når Nokuts styre skal behandle saken 11. juni.

– Vi mener at vi fyller kravene og er uenig i en del av vurderingene komiteen gjør. Vi skal fremme våre synspunkter overfor Nokut. Vi ser ingen grunn til å legge oss flate og anse dette som en tapt sak foreløpig.

– Hva slags forhåpninger har du om å vinne fram?

– Det hadde helt opplagt vært lettere hvis komiteen hadde endret seg littegrann. Jeg synes noen av vurderingene deres er litt rare. I en tid der det ropes på etter- og videreutdanning, særlig etter korona, får vi vite at vi ikke kan ha så mange studenter, for da får vi lavere kvalitet.

– Hva gjør dere hvis dere får nei til å bli universitet?

– Da må vi tenke oss om. Vi har satset veldig sterkt på å få til dette i denne runden, så da må vi undersøke mulighetene som er og veien videre.

Les også: