Mindre penger til universiteter og høgskoler, men økning til forskning og utvikling
LUKK

Statsbudsjettet 2024:

Mindre penger til universiteter og høgskoler, men økning til forskning og utvikling

Av Asle Olav Rønning

Publisert 6. oktober 2023 kl. 09:32

Regjeringen styrker desentralisert utdanning, men gir mindre penger til universiteter og høgskoler totalt.

I forslag til statsbudsjett for neste år legger regjeringen ikke opp til å opprettholde dagens nivå på bevilgninger til universiteter og høgskoler. Det settes av 45,4 milliarder kroner, noe som er en realnedgang på 0,7 prosent sammenlignet med i år.

Forskning- og høyere utdanningsminister Sandra Borch peker på koronatiltak som trekkes tilbake som en årsak til en nedgangen. Borch mener at det mest korrekte sammenligningsgrunnlaget er tall for 2019, året før pandemien.

Sammenlignet med 2019-nivået innebærer neste års budsjett en realøkning på 1,6 prosent for den samlede bevilgningen til universiteter og høgskoler.

Midler flyttes fra HK-dir

Samtidig flyttes 339 millioner fra tilskuddsordninger i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) direkte til universiteter og høgskoler på forslaget til neste års budsjett.

Det betyr at institusjonene ikke lenger trenger å søke på disse midlene og får mer å rutte med. Borch mener dette betyr mindre byråkrati og mer tillit til den enkelte institusjon, og sier til Forskerforum at dette er noe sektoren har etterlyst i flere år.

På en pressekonferanse i Tromsø fredag sa Borch at regjeringen med dette budsjettet flytter store summer fra tilskuddsordninger og over til rammebevilgningene for universiteter og høgskoler.

Mer penger til desentralisert utdanning

Det var ventet at regjeringen ville komme opp med økte bevilgninger til såkalte flercampusuniversiteter. De har merkostnader som følge av desentralisert lokalisering.

Borch peker på fem universiteter og høgskoler som vinnere i den nye finansieringsmodellen.

− De mest regionale flercampusinstitusjonene som UiT, Nord universitet, HINN, HVL og USN får omtrent dobbelt så mye av rammeøkningen enn de ville ha fått dersom det var jevnt fordelt mellom institusjonene ut fra størrelse, sa Borch på pressekonferansen.

Til Forskerforum understreker Borch at penger fra HK-dirs tilskuddsordninger som allerede er tildelt, vil bli utbetalt neste år som planlagt. I tillegg kommer påplussingen på den enkelte institusjons rammebevilgning.

Realvekst til forskning

Neste år vil regjeringen bruke 48,6 milliarder kroner på forskning og utvikling (FoU). Dette er ifølge regjeringen en realvekst på 5,6 prosent sammenlignet med i år. Det har lenge vært et politisk mål at den offentlige FoU-innsatsen skal ligge på 1 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Sterk økning i BNP som følge av økte inntekter fra olje og gass har gjort det vanskelig å nå målet. Med neste års bevilgninger er det beregnet at offentlig FoU-innsats vil komme opp på 0,98 prosent av BNP, medregnet skatterabattordningen Skattefunn.

Det er fra før kjent at regjeringen vil bruke én milliard kroner over de neste fem åra på forskning på kunstig intelligens (KI).

I budsjettet varsles det en styrking av forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester med 104 millioner kroner. I tillegg skal det settes av 40 millioner kroner til grønn omstilling i næringslivet.

Vil legge ned regionale forskningsfond

Regjeringen vil legge ned de regionale forskningsfondene, som skulle være et supplement til Forskningsrådet og andre kanaler og bidra til forskning forankret i den enkelte landsdels behov.

Ordningen ble etablert i 2010, i nært samarbeid med fylkeskommunene. I 2020 ble de geografiske grensene endret. Den regionale forskningsinnsatsen skal nå rettes mer mot kommunenes behov, om regjeringen får flertall for sitt syn.

«Omdisponeringa er eit resultat av ei tydeleg prioritering for å møte kommunanes behov for mer kunnskap og kompetanse,» heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Nye studieplasser

Det er satt av 18,3 millioner kroner til 255 nye studieplasser. Mange av disse er kjent fra valgkampen og andre budsjettlekkasjer tidligere i høst.

Det omfatter blant annet nye studieplasser i medisin på Gjøvik, i Agder og i Stavanger, gjenoppretting av utdanning innen skogbruk ved Nord universitet i Steinkjer og nye studieplasser innen folkedans ved USN i Rauland.

Regjeringen har varslet at den vil foreslå 8 millioner kroner til USN til etablering av campus i Gol. Det foreslås også 3 millioner kroner til HINN for å styrke høyskolesenteret i Kongsvinger. Fra før er det kjent at regjeringen vil bruke 178 millioner kroner på byggestart for ny campus for NTNU i Trondheim.

Artikkelen er løpende oppdatert. Artikkelen er endret 9.10. ved at enkelte av de direkte sitatene fra forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch er tatt ut av artikkelen.

Les også: