Sofie Høgestøl ble mobbet: – Jeg følte meg ordentlig liten og redd, men visste ikke hva jeg skulle gjøre
LUKK
Annonse
Annonse

Sofie Høgestøl ble mobbet: – Jeg følte meg ordentlig liten og redd, men visste ikke hva jeg skulle gjøre

Av Jørgen Svarstad

Publisert 22. august 2019 kl. 15:37

Sofie Høgestøl holdt seg hjemme i en uke etter å ha blitt skjelt ut på jobben. Hun er ikke overrasket over de høye mobbetallene ved universiteter og høyskoler.

En undersøkelse, som ble lagt frem torsdag, viser at 13 prosent av ansatte i universitets- og høyskolesektoren sier at de har opplevd mobbing og trakassering de siste 12 månedene.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl er ikke overrasket. Som stipendiat hadde hun selv en opplevelse som har satt seg. Etter å ha sett pressekonferansen om undersøkelsen, skrev hun på Facebook:

«Jeg har selv opplevd å bli skjelt ut på jobb i løpet av stipendiatperioden, på en måte som er vanskelig for meg ikke å klassifisere som mobbing – og var da utrolig frustrert over at dette ikke ble kartlagt på de arbeidsmiljøundersøkelsene som jeg fikk tilsendt for noen år siden. For jeg turte ikke å si i fra ordentlig».

Til Forskerforum utdyper hun:

– Jeg ble tidlig i stipendiatperioden skjelt ut skikkelig. Jeg følte meg ordentlig liten og redd, men visste ikke hva jeg skulle gjøre eller hvordan håndtere situasjonen. Jeg var også redd for å legge meg ut med fagmiljøet mitt, sier Høgestøl, som nå jobber ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.

– Hva gjorde du?

– Ingenting. Og jeg tror det er en reaksjon mange kjenner seg igjen i. Jeg var borte fra jobb i en ukes tid, og jobbet hjemmefra.

Hun tror hun ville håndtert situasjonen annerledes i dag.

– Jeg tror jeg ville sagt fra til sjefen min. Jeg håper det.

– Veldig alvorlig trakassering

Høgestøl har sittet i universitetsstyret ved Universitetet i Oslo, der hun representerte de midlertidig ansatte. Hun har også ledet vært leder for stipendiat- og postdoc.-organisasjonen ved universitetet. Da kom hun i kontakt med unge forskere i vanskelige situasjoner.

– Jeg har fått et inntrykk av at visse steder er det en del ukultur knyttet til mobbing, og også veldig alvorlige tilfeller av trakassering, sier hun.

Hun sier at små fagmiljøer gjør det vanskelig å si fra. Man er redd for å ødelegge fremtidige jobbmuligheter. Og hva skal man gjøre når mobberen er ens egen sjef?

Høgestøl ble overrasket over at arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK), som brukes ved norske universiteter og høyskoler, faktisk ikke spurte om mobbing og seksuell trakassering.

– Jeg ble kontaktet av andre unge forskere som gjerne skulle hatt den muligheten til å si fra, sier hun.

Dette viser undersøkelsen

Nesten 18 000 ansatte ved ved 26 universiteter og høgskoler har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos. Den viser blant annet at:

  • 299 personer oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.
  • 18 personer sier de har opplevd seksuelle overgrep de siste 12 månedene. Ytterligere 35 respondenter svarer at de ikke vet ikke eller er usikre.
  • 13 prosent av deltakerne i undersøkelsen sier at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene.

I rapporten står det:

«Andelen som har blitt mobbet/trakassert er betydelig, og peker på et problem ved akademia som arbeidsplass som må tas på alvor.»

Stipendiatene er sterkt overrepresentert blant de som sier at de har opplevd seksuell trakassering og overgrep. Av de 299 personene som sa de hadde opplevd seksuell trakassering, var 69 stipendiater. De utgjør bare 12,5 prosent av undersøkelsen, men 23 prosent av dem som har opplevd seksuell trakassering.

Og av de 18 som oppga å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, var hele syv stipendiater. Det utgjør 39 prosent av de rapporterte overgrepene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) kommenterer rapporten slik:

– Dette er helt uakseptabelt, og viser med all tydelighet hvor viktig det er at universiteter og høgskoler må gjøre enda mer for å bekjempe trakassering.

Les også: