Seksuell trakassering er et utbredt problem blant ph.d.-studenter i Danmark
LUKK

Seksuell trakassering er et utbredt problem blant ph.d.-studenter i Danmark

Av Julia Loge

Publisert 22. mars 2024 kl. 14:40

Hver fjerde doktorgradsstudent har opplevd uønsket fysisk kontakt, viser en ny dansk undersøkelse.

– Det er helt uakseptabelt at så mange ph.d.-studenter har opplevd å bli utsatt for nedverdigende kommentarer, uønsket fysisk kontakt eller forskjellsbehandling på grunn av kjønn, sier Danmarks utdannings- og forskningsminister Christina Egelund i en pressemelding.

I 2022 trykte avisen Politiken beretninger fra 689 forskere om seksuell trakassering i universitetsverdenen. Det fikk Uddannelses- og Forskningsministeriet til å sette i gang en undersøkelse, og nå er resultatene klare.

Kommer fra erfaren kollega, leder eller veileder

Blant hovedfunnene som analyseinstituttet VIVE trekker fram er:

  • 37 prosent av kvinnelige ph.d.-studenter har opplevd minst én verbal handling som objektiverer, ekskluderer eller nedverdiger dem på grunnlag av deres kjønn i løpet av ph.d.-arbeidet.
  • 32 prosent har opplevd minst en ondsinnet seksuell kommentar, bevegelse eller blotting.
  • 23 prosent har opplevd uønsket fysisk kontakt eller forsøk på det, seksuell tvang eller seksuell adferd som spiller på trusler eller belønning. Det mest utbredte er uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, som kyss, klapp eller klemmer.

«Sexistiske hendelser oppleves oftest i en sosial og uformell kontekst, og handlingene blir vanligvis utført av en kollega med mer erfaring, en leder eller en veileder», står det i hovedfunnene.

Påvirker karrieren

Ifølge rapporten får sexismen konsekvenser. Kvinnene opplever arbeidsplassene som mindre støttende for å forebygge og håndtere slike hendelser, enn deres mannlige kollegaer gjør. De som blir utsatt blir oftere langtidssykemeldt i slutten av ph.d.-løpet, og kvinner i fagmiljøer med høyt nivå av sexistiske hendelser forlater oftere universitetene etter endt doktorgrad.

– Det er et enormt bortkastet talent hvis seksuell trakassering og dårlig arbeidsmiljø står i veien for kvinners ønsker og muligheter for å forfølge en forskerkarriere, kommenterer Egelund.

Ikke alle er like utsatt Menn har også opplevd seksuelle hendelser, men vesentlig mindre enn kvinner. Unge, barnløse, bifile og internasjonale studenter er mer utsatt en andre. Arbeidsplasser med en lav andel kvinner i faste stillinger er også mer utsatt, ifølge rapporten.

  • Les også: