Museumsmeldingen: – Vi trenger et løft for hele den norske kystkulturen
LUKK
Annonse
Annonse

Museumsmeldingen: – Vi trenger et løft for hele den norske kystkulturen

Av Lina Christensen og Johanne Landsverk

Publisert 26. mars 2021 kl. 15:43

Fredag la regjeringen fram museumsmeldingen. Der lover de midler til visuell kunst, bygningsvern og kystkultur. I tillegg overføres Forsvarets museer til Kulturdepartementet.

– Museene er viktige fordi de forteller historien om hvem vi er, og hvem vi har vært, men vi må også tenke på hva museene skal være i framtiden, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) på en pressekonferanse i dag.

Raja presenterte stortingsmeldingen «Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid», som tar for seg hele museumssektoren fram mot 2050. I årene som kommer signaliserer departementet at de vil prioritere bygningsvern, visuell kunst og kystkultur.

Kulturdepartementet vil de neste årene prioritere investeringssøknader som kan løfte kystkulturens historie. I første omgang gjelder dette seks prosjekter som departementet har fått søknader om.

– Vi trenger et løft for hele den norske kystkulturen. Det er en viktig del av vår kulturarv, sa Raja på pressekonferansen.

Les mer: Museumsmeldinga: – Eit gjennomslag for meir forsking, meiner professor Brita Brenna

Tiltakspakke: kunst i nord

Ifølge meldingen er det også stort behov for tiltak i kunstmuseene i den nordlige landsdelen, og departementet har laget en egen tiltakspakke som kalles Kunst i nord. Nordnorsk kunstmuseum trenger for eksempel magasiner og utstillingsarealer i Tromsø og en egen formidlingsarena i Bodø.

– Vi trenger et krafttak for mangfold, det er mitt store prosjekt som kulturminister. Det er behov for en reell satsing i nord. Hadde det ikke vært for pandemien, så hadde jeg sikkert vært der. I tillegg til å være her da, sa Raja, som presenterte meldingen på Teknisk museum i Oslo.

Ved Nordnorsk kunstmuseum har det lenge pågått en konflikt etter at tidligere museumsdirektør Jérémie McGowan fikk sparken for rundt et år siden. På pressekonferansen understreket Raja at styret har det øverste ansvaret, og at han har tillit til styret.

Det blir også lovet penger til samiske museum, som rehabilitering av bygningen til RiddoDuottarMuseat i Karasjok og et tilbygg til Grenselandmuseet i Kirkenes for å gjøre deler av samlingen til den samiske kunstneren John Andreas Savio tilgjengelig.

Forsvarets museer skal overføres til Kulturdepartementet

Sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har Raja forberedt en prosess for overføring av Forsvarets museer fra forsvarssektoren til Kulturdepartementets museumsportefølje.

– Tiden er inne for å tenke helhetlig om hvordan Norges militær- og krigshistorie skal forvaltes og formidles på beste måte. Med dette grepet bidrar vi til videreutvikling av Forsvarets museer, og får styrket fagmiljøene landet rundt, sa Raja.

Forsvarets museer omfatter i dag ni museer, organisert under Forsvarets fellestjenester. I Oslo ligger Forsvarsmuseet, Norges hjemmefrontmuseum, Akershus slott og besøkssenteret for Akershus festning. I tillegg omfatter Forsvarets museer de regionale museene Oscarsborg festningsmuseum, Marinemuseet i Horten, Bergenhus festningsmuseum, Rustkammeret i Trondheim, Luftfartsmuseet i Bodø, samt Forsvarets flysamling på Gardermoen.

Målet er å overføre Forsvarets museer innen 2024.

Museumslov på vent

Mange hadde ventet på en ny museumslov. I motsetning til de andre nordiske landene, har Norge aldri hatt dette. Raja sa at departementet vil komme tilbake til dette etter at Kulturdepartementet har revidert Kulturloven.

– Det finnes gode argumenter for og imot. Vi vil ikke ta stilling til spørsmål om museumslov før revideringen av Kulturloven er klar, sa Raja.