Nå kan utenlandske forskere få komme til Norge
Annonse

Nå kan utenlandske forskere få komme til Norge

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. april 2021

Utenlandske forskere som er "strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter" kan nå få komme til Norge.

Fredag starter regjeringen på  første trinn av gjenåpningen av Norge. Mange norske forskningsinstitusjoner har blitt rammet hardt av av forbudet mot innreise for utenlandske arbeidstakere, som trådte i kraft i slutten av januar. Det har vært gjort noen unntak for innreiseforbudet, men ikke for forskere.

Men tirsdag kunngjorde regjeringen at dette endres. Fra fredag utvides dagens unntaksordning. Den gjøres bransjenøytral og inkluderer nå «personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer», heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Annonse

Forskere er blant eksemplene på typer arbeidstakere som departementet nevner.

Virksomhetene må søke om å få inn arbeidskraften.

Det stilles krav til at arbeidstakeren har spesialisert kompetanse, og at denne ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet. Unntaksbestemmelsen og utvidelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt, understreker departementet.

Arbeidstakere som får unntak fra innreiserestriksjonene må fortsatt testes og overholde de strenge karantenebestemmelsene og smittevernreglene.

En av dem som er glad for denne åpningen er rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. 

– Dette betyr mye for mange forskerprosjekter, og f.eks. også for norske forskere med ERC- prosjekter (Det europeiske forskningsrådet, journ. anm.) som har tilsatt internasjonale stipendiater eller postdocs, svarer han Uniforum i en epost til Uniforum.

Les også: