Nasjonalbiblioteket: – Dette fører oss ikke i pluss, men det gjør oss mer rustet på lang sikt
LUKK
Annonse
Annonse

Nasjonalbiblioteket: – Dette fører oss ikke i pluss, men det gjør oss mer rustet på lang sikt

Av Lina Christensen

Publisert 12. mai 2023 kl. 14:48

Nasjonalbiblioteket får dekket omtrent halvparten av underskuddet i revidert budsjett.

– Budsjettjusteringen får ikke store konsekvenser for budsjettet for 2023, men den gjør oss sterkere inn mot 2024 og 2025, sier nasjonalbibliotekar, Aslak Sira Myhre.

Forskerforum har tidligere skrevet om at Nasjonalbiblioteket må spare inn nesten 22 millioner kroner. Årsaken er at bevilgningene på statsbudsjettet for 2023 ikke dekker økte kostnader til blant annet strøm og husleie.

I regjeringens forslag til revidert budsjett, som ble lagt fram i går, får alle offentlige virksomheter kompensert for at lønns- og prisveksten er høyere enn den regjeringen la til grunn i fjor. Regjeringen anslår en prisstigning på 5,4 prosent i år mot 2,8 prosent da de la fram budsjettet i høst. De har også gitt signaler om at de ved framtidige justeringer i konsumprisindeksen vil følge den faktiske prisveksten tettere.

– Det er avgjørende for stabilitet og langtidsplanlegging, sier Sira Myhre.

– Gjør oss mer rustet på lang sikt

For Nasjonalbiblioteket betyr dette at budsjettet styrkes med cirka ni millioner kroner. Regnes Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek som en del av Nasjonalbiblioteket fra 1. juli, styrkes budsjettet med ti millioner kroner.

Hvis budsjettforslaget får flertall i Stortinget, får Nasjonalbiblioteket dekket omtrent halvparten av underskuddet.

Nasjonalbiblioteket har igangsatt en plan for å gjennomføre kuttene over to år. Det betyr i praksis at det først er i 2024 at revideringen kan få effekt på Nasjonalbibliotekets tjenestetilbud, forteller Sira Myhre.

– Hvis vi tar halvparten av kuttet i 2023 og resten i 2024, så betyr det at vi hadde et underskudd på 12 millioner før ekstrabevilgningen.

– Dette fører oss ikke i pluss, men det gjør oss langt mer rustet på lang sikt, sier Sira Myhre.

Ingen innvirkning for Bokhylla

Nasjonalbiblioteket har vært nødt til å redusere en rekke tjenester som følge av budsjettunderskuddet. I tillegg lar de være å erstatte folk som slutter. De har også varslet at det fra 2024 vil bli gjort kutt Bokhylle-avtalen som gir gratis tilgang til bøker utgitt før 2000. Det varslede kuttet er på sju millioner kroner, tilsvarende 100 000 bøker. Revideringen av budsjettet har ingen påvirkning på den pågående prosessen knyttet til bokhylle-avtalen, ifølge Sira Myhre.

Han opplyser imidlertid om at Nasjonalbiblioteket er i forhandlinger med rettighetshaverne i Kopinor for å sondere muligheten for en utvidelse av avtalen og for å reforhandle vilkårene. De kan ikke si noe mer om Bokhylla før de ser utfallet av disse forhandlingene.

– I den grad dette endrer noe for oss i årets budsjett, er at vi har litt bedre handlingsrom ved akutt ressursmangel, sier Sira Myhre.

Målet er å være i budsjettbalanse i 2025, forteller han.

Les også: