Politihøgskolen-ansatte mener styret bør svare med å gå av
LUKK
Annonse
Annonse

Politihøgskolen-ansatte mener styret bør svare med å gå av

Av Lina Christensen

Publisert 15. november 2019 kl. 14:24

Ansatte ved Politihøgskolen mener styret må trekke seg dersom regjeringen gjennomfører studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.

Dersom styret ved Politihøgskolen taper striden mot regjeringen om hvorvidt det er høgskolen selv som skal bestemme hvordan politiutdanningen skal organiseres, så er styret i praksis tilsidesatt, og bør svare med å gå av. Det mener flere lærere og forskere ved Politihøgskolen som Klassekampen har snakket med.

Styret har i utgangspunktet støtte blant de ansatte ved Politihøgskolen, men de mener regjeringen gjør det umulig for styret å ivareta den faglige kvaliteten. I tillegg mener flere ansatte det er uholdbart at det fortsatt ikke er avklart om det er regjeringen eller høyskolestyret som bestemmer.

– Demonstrerer høy grad av mistillit

Bakgrunnen for konflikten er regjeringens beslutning om å kutte antallet politistudenter fra 550 til 400, og at kuttet skal gjøres ved Politihøgskolen i Oslo. Styret ved Politihøgskolen vedtok imidlertid i vår at studentreduksjonen skal tas ved avdelingen i Stavern. Regjeringen har ikke kommet med noen begrunnelse for Oslo-kuttet. Ansatte ved skolen frykter at kuttet får konsekvenser for fagmiljøet og dermed for politiutdanningen i Norge. I tillegg mener de at regjeringen griper inn i høgskolens autonomi.

– Regjeringen demonstrerer en så høy grad av mistillit som mulig mot styret, sier høyskolelektor Åsmund Birkeland til avisen.

Ifølge de høyskoleansatte Klassekampen har snakket med, så vil regjeringens beslutning bety at styret tilsidesettes og at Politihøgskolen i praksis omgjøres til en etatsskole under politisk styring.

Sendte brev til Justisdepartementet

For cirka en måned siden sendte styret et brev til Justis- og beredskapsdepartementet med beskjed om at det er styrets ansvar at skolen drives i tråd med lover og forskrifter, og at departementet har gått for langt inn på styrets ansvarsområde. Brevet ble sendt med Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen som kopi.

Brevet er ennå ikke besvart av justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Det er ganske sjelden at et styre sender brev til regjeringen med kopi til to stortingskomiteer på den måten, sier styreleder Hans Vik til Klassekampen.

– For styret er dette alvorlig. Vi er opptatt av å ta vare på styrets autonomi, sier han.

– Hva gjør styret dersom regjeringen presser denne avgjørelsen gjennom Stortinget?

– Jeg vil først se resultatene av dette, og har ikke tenkt til å foregripe noe. Det er ikke min stil å stille ultimatum eller true med å gå av. Jeg fyller rollen som styreleder, og vil kjempe for Politihøgskolen. Det gjør jeg best fra posisjonen som styreleder.

– Men har du tenkt på hva styret skal gjøre dersom dere blir overkjørt av regjeringen?

– Det er ikke naturlig å svare på slike spørsmål før en slik situasjon eventuelt foreligger, sier Vik til avisen.

  • Les også: