Regjeringen legger fram krisepakke til studentene i dag

Regjeringen legger fram krisepakke til studentene i dag

Av Lina Christensen

Publisert 28. januar 2021

Stortingets har bedt om en milliard kroner til studenter som sliter økonomisk under pandemien. I morgen presenterer regjeringen krisepakken.

Regjeringen har varslet en ny krisepakke til studentene siden desember. På fredag kommer den.

Den såkalte firerbanden på Stortinget, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, overkjørte forrige uke regjeringen og vedtok å sette av en milliard kroner til studenter som sliter økonomisk under koronapandemien.

Annonse

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner» lød vedtaket fra 18. januar.

– Jeg vil legge frem noe som svarer på denne bestillingen på fredag, bekrefter forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG.

– Stortinget har bestilt en kombinasjon av lån og stipend i Lånekassen og da må jeg forholde meg til det. Det betyr at Stortinget ikke mener studentene skal innlemmes i dagpengeregelverket. Det ville uansett vært en dårlig løsning for de aller fleste studenter fordi det store flertallet ikke ville kvalifisert, sier Asheim til avisen.

Forrige krisepakke rettet mot studentene ble lagt fram våren 2020. Regjeringen vil altså presentere den nye kriseordningen for studenter, sammen med flere andre krisetiltak, på en pressekonferanse i morgen 29. januar.