– Regjeringen som tiltrådte i 2013 har fått fart på ting
LUKK

Romjulsenquete:

– Regjeringen som tiltrådte i 2013 har fått fart på ting

Av Lina Christensen

Publisert 20. desember 2019

Iselin Nybø ønsker seg færre midlertidige ansatte, servise fra Marimekko og fred på jord til jul.

Hva har skjedd i løpet av året som har gått, hvilke saker blir sentrale i 2020, hva preger det siste tiåret og hva burde ligge under juletreet? Vi har spurt et knippe sentrale personer innen forskning og høyere utdanning.

I dag har vi spurt forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Hun trekker fram avtalene med de største forlaghusene som gir mer åpen tilgang til forskningsartikler, som blant det viktigste som har skjedd i året som har gått.

Annonse

– Hva er det viktigste som har skjedd i 2019?
– Noe av det viktigste som har kommet i havn, er avtalene med de fire storforlagene som gir mer åpen tilgang til forskningsartikler, som et resultat av Plan S. Det er et stort steg for å gjøre forskning mer tilgjengelig for folk og arbeidsliv.

Det er et stort steg for å gjøre forskning mer tilgjengelig for folk og arbeidsliv.

– I tillegg synes jeg det er stor stas at vi har fått på plass startbevilgning til Vikingtidsmuseet på Bygdøy og fullført 11 måneders studiestøtte.

– Hvilke saker blir sentrale i 2020?
– I 2020 legger vi fram stortingsmeldingen om studentmobilitet. Det blir en viktig melding både for universiteter og høgskoler og for studentene. Vi må ha flere norske studenter på studieopphold i utlandet! Målet er økt kvalitet på utdanning og forskning, og det er bra både for den enkelte student og for vår omstillingsevne og konkurranseevne. I tillegg er jeg spent på den grønne dugnaden som vi setter i gang for universiteter og høyskoler på nyåret. Norge er forpliktet til å delta i den globale klimadugnaden, vi må innfri Paris-målene, og forsknings- og utdanningsinstitusjonene våre er viktige brikker i dette.

– Hva er de største endringene som har skjedd siden 2010?
– Jeg vil si at den nye regjeringen som tiltrådte i 2013 har fått fart på ting! Bevilgningene til forskning og utvikling er økt med 12,5 milliarder kroner siden 2013, og universiteter og høyskoler har hatt en realvekst på 16,8 prosent i samme periode. I 2018 ble det avlagt flere doktorgrader enn noen gang, og norske forskere publiserer mer enn noensinne. I tillegg henter vi hjem rekordmye forskningspenger fra EU-programmet Horisont 2020. Så har det vært mange endringer i universitets- og høyskolestrukturen og for samskipnadene, og jeg tror det har vært viktig for å få sterkere fagmiljøer og bedre kvalitet på utdanning og forskning over hele landet.

– Hva skulle du ønske lå under treet i år?
– Jeg ønsket meg færre midlertidig ansatte ved våre universiteter og høyskoler, servise fra Marimekko og fred på jord.

  • Les også: