– Regjeringen som tiltrådte i 2013 har fått fart på ting
LUKK

Romjulsenquete:

– Regjeringen som tiltrådte i 2013 har fått fart på ting

Av Lina Christensen

Publisert 20. desember 2019 kl. 14:03

Iselin Nybø ønsker seg færre midlertidige ansatte, servise fra Marimekko og fred på jord til jul.

Hva har skjedd i løpet av året som har gått, hvilke saker blir sentrale i 2020, hva preger det siste tiåret og hva burde ligge under juletreet? Vi har spurt et knippe sentrale personer innen forskning og høyere utdanning.

I dag har vi spurt forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Hun trekker fram avtalene med de største forlaghusene som gir mer åpen tilgang til forskningsartikler, som blant det viktigste som har skjedd i året som har gått.

– Hva er det viktigste som har skjedd i 2019?
– Noe av det viktigste som har kommet i havn, er avtalene med de fire storforlagene som gir mer åpen tilgang til forskningsartikler, som et resultat av Plan S. Det er et stort steg for å gjøre forskning mer tilgjengelig for folk og arbeidsliv.

Det er et stort steg for å gjøre forskning mer tilgjengelig for folk og arbeidsliv.

– I tillegg synes jeg det er stor stas at vi har fått på plass startbevilgning til Vikingtidsmuseet på Bygdøy og fullført 11 måneders studiestøtte.

– Hvilke saker blir sentrale i 2020?
– I 2020 legger vi fram stortingsmeldingen om studentmobilitet. Det blir en viktig melding både for universiteter og høgskoler og for studentene. Vi må ha flere norske studenter på studieopphold i utlandet! Målet er økt kvalitet på utdanning og forskning, og det er bra både for den enkelte student og for vår omstillingsevne og konkurranseevne. I tillegg er jeg spent på den grønne dugnaden som vi setter i gang for universiteter og høyskoler på nyåret. Norge er forpliktet til å delta i den globale klimadugnaden, vi må innfri Paris-målene, og forsknings- og utdanningsinstitusjonene våre er viktige brikker i dette.

– Hva er de største endringene som har skjedd siden 2010?
– Jeg vil si at den nye regjeringen som tiltrådte i 2013 har fått fart på ting! Bevilgningene til forskning og utvikling er økt med 12,5 milliarder kroner siden 2013, og universiteter og høyskoler har hatt en realvekst på 16,8 prosent i samme periode. I 2018 ble det avlagt flere doktorgrader enn noen gang, og norske forskere publiserer mer enn noensinne. I tillegg henter vi hjem rekordmye forskningspenger fra EU-programmet Horisont 2020. Så har det vært mange endringer i universitets- og høyskolestrukturen og for samskipnadene, og jeg tror det har vært viktig for å få sterkere fagmiljøer og bedre kvalitet på utdanning og forskning over hele landet.

– Hva skulle du ønske lå under treet i år?
– Jeg ønsket meg færre midlertidig ansatte ved våre universiteter og høyskoler, servise fra Marimekko og fred på jord.

  • Les også: