Iselin Nybø lanserer klima-konkurranse
LUKK
Annonse
Annonse

Iselin Nybø lanserer klima-konkurranse

Av Lina Christensen

Publisert 21. november 2019 kl. 15:48

Iselin Nybø oppfordrer til grønn dugnad i universitets- og høyskolesektoren.

– Universitetene og høyskolene vet mest om miljø- og klimaendringene og hvordan vi skal bekjempe dem. Da må vi leve som vi lærer. Derfor drar jeg i gang en konkurranse mellom universitetene og høyskolene om hvem som er grønnest, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Nybø vil at universiteter og høyskoler skal konkurrere om å være grønnest. Asplan Viak har kartlagt relevante faktorer som påvirker klima- og miljøfotavtrykket til en campus, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Tiltaket ble varslet allerede i januar, og selve konkurransen begynner på nyåret.

– Vi starter med det å overvåke det fysiske, klima- og miljøaspekter på campus, som vi kan telle. Samtidig vil vi på sikt også gjerne ha med hvordan universitetene og høyskolene prioriterer forskning og undervisning knyttet opp mot klima og det grønne skiftet. Her utfordrer jeg institusjonene til å komme med forslag til hvordan vi best kan gjøre dette, sier Nybø.

Åtte hovedkategorier som skal måle institusjonene

Rapporten foreslår åtte hovedkategorier som institusjonene kan måle og rapportere inn på:

  • Reiser (flyreiser og reiser til og fra arbeid og studier)
  • Avfall (fra daglig drift og byggeprosjekter)
  • Innkjøp og anskaffelser (bl.a. IT-utstyr, møbler, papir og annet materiell)
  • Mat og servering (bl.a. hvor mange vegetarmåltider servert, mengde rødt og hvitt kjøtt kjøpt inn, mengde matavfall)
  • Vannforbruk
  • Bygg- og materialbruk (også gjenbruk av materialer)
  • Energibruk (inkludert egenprodusert elektrisitet og varme)
  • Økologi (forslag om kartløsning som viser bidrag til biologisk mangfold)

Hovedkategoriene inneholder 98 indikatorer som skal synliggjøre og overvåke klimaavtrykket over tid. Kategoriene kan endres på og er basert på hva som vil ha størst betydning. Nå gjenstår det for universitetene og høyskolene å vurdere forslagene, og komme med innspill på hva som er mulig å gjøre. 

Håper uh-sektoren kan gå foran som et godt eksempel

Målingen skal foregå ved at universiteter og høyskoler får grønt, gult eller rødt kort innenfor de ulike kategoriene. Iselin Nybø håper universitets- og høyskolesektoren kan gå foran som et godt eksempel.  

– Dette er en kjempestor sektor, med 300 000 studenter og 38 000 ansatte. Samlet campusareal er på 3,4 millioner kvadratmeter, det vil si nesten 500 fotballbaner. Klimatiltak her vil ha stor effekt og betydning, sier Nybø i pressemeldingen.