Regjeringen vil redde Veterinærinstituttet – men ansatte er allerede sagt opp

Av Julia Loge

Publisert 14. mai 2019

I dag får Veterinærinstituttet en tilleggsbevilgning på 30 millioner kroner i forslag til revidert nasjonalbudsjett. 1. mai ble flere ansatte sagt opp.

Veterinærinstituttet er midt oppe i både en omstrukturering og en nedbemanning som har vakt politisk bekymring for hvordan matsikkerheten skal bli ivaretatt flere steder i landet.

Arbeiderpartiet foreslo raskt å gi instituttet 20 millioner ekstra for å dekke opp for et underskudd fra 2018.

Forrige uke fortalte landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) at regjeringen vil sette av 30 millioner budsjettkroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes. 

Men Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet er bekymret for at det allerede er for seint. I et skriftlig spørsmål i Stortinget har hun spurt Bollestad hvordan Veterinærinstituttet i Trondheim skal kunne beholde dyreavdelingen når flere allerede har blitt sagt opp.

«Den 1. mai i år ble 6 ansatte ved avdelingen oppsagt, og 2 veterinærer har selv sagt opp sin stilling. Det vil si at den avdelingen som skal videreføres er uten ansatte», skriver hun.

Halvparten til Tromsø

«Pengene skal blant annet gå til nye lokaler og obduksjonssal på Holt i Tromsø, til å opprettholde regional tilstedeværelse og til å dekke ekstraordinære kostnader», svarer Bollestad.

Halvparten av midlene går til Tromsø, og de resterende 15 millionene skal fordeles på de andre avdelingene. Ifølge Veterinærinstituttet er de klare til å begynne å bygge på Holt i Tromsø allerede i sommer.

Bollestad skriver at Veterinærinstituttet er nødt til å fornye metoder, teknologi og infrastruktur, og at det også påvirker arbeidsoppgavene ved enhetene.

– Styrets ansvar

Leirtrø langer også ut mot kontakten mellom instituttledelsen og politisk ledelse:

«Det er meget betenkelig at Veterinærinstituttets ledelse ikke har hatt dialog med politisk ledelse før de har gått til det drastiske skritt å si opp ansatte», skriver hun.

Bemanningen på avdelingene er styrets og ledelsens ansvar, svarer Bollestad.

Nedbemanning og omstilling

I februar fikk nesten halvparten av de 337 ansatte i Veterinærinstituttet et forvarsel om oppsigelse. I slutten av mars fikk 13 ansatte oppsigelsesvarsel, sju i Oslo, to i Sandnes, to i Bergen, én i Trondheim og én i Tromsø, ifølge Nationen. I tillegg fikk tre andre ansatte oppsigelse med tilbud om annet arbeid på instituttet.

Forskerforbundets tillitsvalgt, Arne Holst-Jensen håpet at en tilleggsbevilgning kunne gå nettopp til oppgradering i Tromsø.

Ifølge instituttets plan for hvordan de skulle kutte og samtidig opprettholde oppgavene, er obduksjonslokalene der «slitte og lite tidsmessige».

– Veterinærinstituttet er inne i krevende periode både økonomisk og kapasitetsmessig, blant annet på grunn av flyttingen til Ås i 2020. I denne sammenheng er derfor svært gledelig at Regjeringen ser de utfordringene instituttet har ved å gi en ekstrabevilgning i 2019, sier administrerende direktør Gaute Lenvik.

  • Les også: