Utreder redningspakke for utsatte småfag
LUKK
Annonse
Annonse

Humaniora

Utreder redningspakke for utsatte småfag

Av Julia Loge

Publisert 26. oktober 2018 kl. 08:41

Regjeringen vil nedsette en ekspertgruppe som skal undersøke situasjonen for små og utsatte humaniorafag. Gruppen skal vurdere om det bør opprettes en finansieringsordning som sikrer at nasjonale behov blir ivaretatt. 

– Vi må ha et tilbud av humaniorafag ved norske universiteter og høyskoler som samlet sett dekker det behovet vi har som nasjon. Vi kan ikke overlate til tilfeldighetene hvilke humaniorafag som overlever eller ikke, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Sliter med finansiering

Det er opp til hver enkelt institusjon å opprette og nedlegge fag. Den enkelte institusjon vil ofte vurdere sin fagportefølje utfra nærliggende behov og sin egen finansielle situasjon. Når det er få studenter som søker seg inn på et fag, vil det være vanskelig å opprettholde fagmiljøet og studietilbudet gjennom ordinær finansiering. Slike fag kan for eksempel være smale språkfag eller kunstfag med få søkere.

–  Ofte kan det være riktig å legge et fag ned for å tenke nytt. Men det er i dag også en risiko for at det legges ned humaniorafag til tross for at samfunnet trenger at faget tilbys i det minste ett sted i landet, sier Nybø.

Trenger bedre kunnskapsgrunnlag

Ekspertgruppen skal lage en beskrivelse av hvilke utfordringer utsatte humaniorafag står overfor, vurdere hva som skal til for at et lite fagmiljø kan være bærekraftig over tid, og drøfte hvilke samfunnshensyn som eventuelt kan legitimere særfinansiering. I arbeidet skal de blant annet vurdere om den danske «småfagsordningen» kan være en egnet modell. «Småfagsordningen» innebærer at danske myndigheter utlyser særskilte midler for å opprettholde et lite antall små fag som anses viktige for samfunnet (etter bestemte kriterier). Utlysningene er basert på konkurranse, frivillighet og medfinansiering-ansvar for institusjonene. En eventuell ordning i Norge må tilpasses det norske finansieringssystemet, styringsprinsippene og institusjonsstrukturen.

– Vi ønsker å få et faglig grunnlag for å vurdere hvordan en eventuell ordning kan innrettes. Ekspertgruppen skal ikke ta stilling til hvilke konkrete fag som eventuelt skal omfattes av ordningen, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.

einar lie foto: uio

– Dette er et tiltak som har vært etterlyst i sektoren, sier utvalgsleder Einar Lie. Foto: UiO

Lederen for ekspertgruppen er Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo.

– Jeg setter pris på den tilliten jeg har blitt vist ved å skulle lede utvalget. Dette er et tiltak som har vært etterlyst i sektoren, og jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet sammen med resten av utvalget. Det er viktig å få en ordning som kan ivareta også utsatte humaniorafag for fremtiden. Samtidig er dette et vanskelig arbeid fordi sektoren fortsatt må kunne drive prioritering og kvalitetsarbeid innenfor den fagporteføljen universitetene og høyskolene sitter med, sier Einar Lie.

For øvrig består gruppen av Kjersti Fløttum, professor i fransk språk ved Universitetet i Bergen, Julie Sommerlund, prodekan for omverdensrelasjoner, Københavns universitet, og Kjetil Hellang, økonomidirektør ved Universitetet i Agder. Utvalget skal levere sin innstilling til Kunnskapsdepartementet innen 16. september 2019.

  • Les også: