Slik blir høstsemesteret ved Oslomet
LUKK
Annonse
Annonse

Slik blir høstsemesteret ved Oslomet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Oslomet.

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra Oslomet, gitt av prorektor for utdanning Nina Waaler 6. august.

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

– OsloMet planlegger for en blanding av fysisk og digital undervisning i høstsemesteret. Hvor stor del av undervisningen som blir digital vil variere fra utdanning til utdanning, men vi legger opp til at alle skal få deler av undervisninga fysisk på campus.

De første ukene prioriterer vi de nye førsteårsstudentene. Studentene må også regne med at det kan bli undervisning lenger utover ettermiddagen for å utnytte kapasiteten i rommene best mulig. Vi vil også legge til rette for studenter i risikogruppene.

Det blir færre studenter enn vanlig i alle undervisningsrom. I vanlige klasserom er kapasiteten redusert med 50 prosent. Auditoriene har 1/3 av vanlig kapasitet.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

– OsloMet ber ansatte som ikke har kritiske funksjoner i forbindelse med undervisning, studentmottak eller førstelinjetjenester, så langt som mulig jobbe hjemme. Dette gjelder etter sommerferien og i første omgang ut august, men vil kunne forlenges dersom smittesituasjonen utvikler seg negativt. Ansatte kan nå komme til kontoret, men ledere må påse at belegget ikke overstiger 50 % av de ansatte. Vurderingen av når du jobber hjemme og på arbeidsplassen, gjøres av den ansatte selv, i tett dialog med leder, slik at lederen har mulighet til å styre det totale belegget av personer.  
De som arbeider med førstelinje, fysisk undervisning og studentmottak i august, må regne studiestedet som sitt primære arbeidssted.

Fire av avdelingene til SiO (Samskipnaden i Oslo) sitt kantinetilbud på studiestedene åpner 10. august, med reduserte åpningstider til å begynne med. SiO vurderer situasjonen fortløpende for eventuell gjenåpning av de resterende kantinene.   

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres? 

– Vi har 12 fadderstyrer som har jobbet hardt for å få til en trygg og smittevennlig fadderuke. OsloMet følger FHIs retningslinjer for arrangementer og grupper. Det er en del tiltak som er iverksatt på bakgrunn av koronasituasjonen:

  • Alle faddere får antibac
  • Alle faddere må gå gjennom smittevernskurs
  • Alle aktiviteter må være i henhold til FHI sine retningslinjer. Det vil si at alle arrangementer med inntil 200 personer må være på offentlig sted med ansvarlig arrangør. (utested etc).
  • Alle faddergrupper er under 20 personer, og alle arrangementer i privat regi skal være under 20 personer og de må holde en meters avstand.
  • Arrangementer kan ikke være over 200 personer og må følge FHI sine retningslinjer.
  • Vi har også oppfordret til digitale arrangementer.
  • All opplæring av faddergruppene foregår digitalt. Fadder kick-off er også digitalt. Utdeling av faddergoder foregår i små grupper.

Velkomstseremonien blir i år digital, i stedet for samling av alle nye studenter på St. Hanshaugen.

– Andre smitteverntiltak som er verdt å nevne?

– Alle studenter og ansatte må gjennom et obligatorisk smittevernkurs. Studentene får dette på e-post og sms i forkant av studiestart.

I tillegg er byggene våre selvfølgelig tilpasset til smittevern, med tilgjengelige desinfeksjonsmidler, merking av stoler som ikke kan brukes, merkebånd på gulv ved skranker og servicetorg og oppsett av plexiglass der det er behov.

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

– Per nå planlegger vi å ha eksamen slik som vi alltid har det. Det betyr at noen er digitale, noen er i våre eksamenslokaler i Silurveien, og noen er hjemmeeksamener.

Les også: